Nacházíte se zde: Úvod - Mladý vlastenec - Významná výročí
28.01.2022
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Významná výročí

Morality Karla IV.

Email Tisk PDF

Jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým. Sepsal je sám Karel IV. , a i na nich je vidět, jak prozíravý to byl muž a státní. Když se nad nimi zamyslíte a převedete si je do současné situace, lze v nich najít poučení i dnes. Zkuste najít jak ve svém okolí, tak ve veřejném životě či politice příklady, které odpovídají Karlovým slovům. Můžete se zamyslet, jak by Karel IV. jednal v některých konkrétních situacích dnes. 

 

Mezníky Karla IV.

Email Tisk PDF

Karel IV. byl a je osobností, která by mohla a měla inspirovat i v dnešní době.  A to nejen státníky a diplomaty, ale všechny, kteří mají své sny a ideály a nechtějí sedět v koutku a čekat, až jim je někdo splní. Někdo by mohl říci, že jako král a císař si „mohl všechno dovolit“, ale opak je pravdou.

 

Karel IV. – stavitel a zakladatel (3. část)

Email Tisk PDF

3. část

Gotická katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, duchovní symbol českého státu, byla založena v roce 1344 na místě původní románské rotundy. Stavba trvala téměř 600 let, definitivně byla dokončena až v r. 1929. Chrám je postaven v místě, kde sídlilo biskupství, později arcibiskupství. V chóru je umístěn biskupský stolec neboli katedra, odtud termín katedrála.

 

Karel IV. – stavitel a zakladatel (2. část)

Email Tisk PDF

V červenci 1357 se Karel IV. podílel na položení základního kamene ke stavbě nového a reprezentativního kamenného mostu přes Vltavu. Most, jenž nese od 19. století jméno po svém zakladateli, byl vystavěn téměř na stejném místě, kde před tím stál Juditin most, jenž byl stržen při velké povodni v roce 1342.

 

Karel IV. – stavitel a zakladatel (1. část)

Email Tisk PDF

1. část

Za vlády českého krále a císaře Karla IV. patřila Praha k významným uměleckým centrům. Jak v architektuře, tak i v sochařství a malířství působili v období vrcholné gotiky na pražském dvoře kvalitní stavitelé a další umělci. Dokladem toho jsou vzácná umělecká díla, která můžeme dnes v Praze vidět, ale zároveň významné budovy a celé čtvrti, které Karel IV. založil či jejich založení inspiroval.

 

Vznik samostatného státu Čechů a Slováků

Email Tisk PDF

Když císař František Josef I. 28. července 1914 vyhlásil válku Srbsku a vydal rozkaz k bombardování Bělehradu, stanul svět na prahu čtyřletého válečného šílenství, které poznamenalo statisíce obyvatel této planety. Válečná léta však také ve svých důsledcích znamenala rozpad rakousko-uherské monarchie a šanci na vznik samostatného státu pro Čechy a Slováky.

 

90 let posloucháme rozhlas česky

Email Tisk PDF

V letošním roce slavíme 90. výročí zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu. Pokusy o vysílání na území Československa začaly brzy po 1. světové válce. 28. října 1919 u příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky byl z vojenské vysílací stanice, umístěné na pražské Petřínské rozhledně, odvysílán první rozhlasový pořad, složený ze slova a hudby.

 

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!