Nacházíte se zde: Úvod
16.07.2018
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

 banner DCH 2018 900x200 web

Aktuální téma

Čer16

21. června – 65. výročí popravy gen. Heliodora Píky

Email Tisk PDF

Generál Heliodor Píka byl oběšen v roce 1949 v plzeňské věznici Bory. Byla to první justiční vražda v totalitním Československu, mimochodem, přesně na den 328 let po popravě českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze po bitvě na Bílé hoře. Česká inteligence opět začala vadit – náhoda nebo jako vždy likvidace elity národa, která by mohla „vzbouřit lid“? Podrobné osudy Heliodora Píky popisuje ve svém článku Mgr. Jana Horáková. 

 
Čer16

20. červen – 60. výročí úmrtí Josefa Fanty

Email Tisk PDF

Český architekt, jeden z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury, ale také návrhář nábytku, malíř a významný mecenáš, se narodil 7. prosince 1856 v Sudoměřicích u Tábora. Po studiích se stal asistentem svého profesora arch. Josefa Zítka při stavbě Národního divadla. Fanta při této stavbě mimo jiné vytvořil novorenesanční lampu, která dodnes stojí před Národním divadlem. Poté působil jako asistent na České technice a profesor na ČVUT. Od roku 1918 byl členem České akademie věd a umění.

 
Čer16

17. červen – 105. výročí narození Karla Högra

Email Tisk PDF


Karel-HogerVýznamný český herec s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou výslovností, se narodil v r. 1909 v Brně jako třinácté dítě v rodině dělníka z královopolské cihelny. Spolu se svými sourozenci hrál loutkové divadlo, v osmi letech se stal členem brněnského ochotnického spolku. V roce 1928 absolvoval studium na učitelském ústavu a odešel učit, ale zároveň studoval na dramatickém oddělení brněnské konzervatoře.
Konzervatoř ukončil v roce 1932 a další rok studoval na filozofické fakultě brněnské univerzity. Po absolvování prezenční vojenské služby nemohl získat vhodné učitelské místo a přijal nabídku od brněnského Zemského divadla na stálé angažmá. Zde hrál až do roku 1940 a současně vykonával funkci dramaturga a vedoucího představení pro děti. V r. 1940 se přijal nabídku na angažmá v pražském Národním divadle, kde pak působil až do roku 1977.

 
Čer16

16. června – 70. výročí úmrtí Jaroslava Kotáska

Email Tisk PDF

Kotasek-JaroslavJaroslav Kotásek, čs. voják a příslušník výsadku Spelter, se narodil 31. července 1917 v Ratíškovicích. Otec Matouš byl dělník, matka Františka, za svobodna Macháčková, byla v domácnosti. Otec zemřel v roce 1921 na následky úrazu. V Ratíškovicích absolvoval obecnou školu a dva roky měšťanky v Hodoníně. Po absolvování Baťovy školy práce ve Zlíně absolvoval hornickou školu a nastoupil do dolu Tomáš vlastněného firmou Baťa. 1. března 1939 nastoupil základní vojenskou službu, ale po okupaci byl z armády propuštěn. Kvůli svému zapojení do odboje v řadách Obrany národa a hrozícímu zatčení opustil 31. prosince 1939 protektorát. Přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Francie, kde byl v Agde 6. března 1940 prezentován u československého zahraničního vojska. Zařazen byl k ženijní rotě 2. pěšího pluku. Bojů se nezúčastnil a po pádu Francie byl evakuován do Anglie, kam se dostal 7. července 1940. 28. října byl povýšen na svobodníka a postupně si doplňoval vzdělání.

 
Čer11

13. června – 105. výročí narození Vladimíra Neffa

Email Tisk PDF

Vladimir-NeffČeský spisovatel, překladatel a scenárista se narodil r. 1909 v Praze. Pocházel z významné podnikatelské rodiny, otec byl významným obchodníkem a majitelem velké prodejny v Praze na Příkopech a mělo se za to, že syn bude pokračovat ve stopách svého otce, což zprvu po studiích a praxi doma i v zahraničí naplnil. V podniku svého otce pracoval od r. 1930, avšak stále více ho lákala literární činnost a od roku 1939 se živil jako spisovatel z povolání.  

 
Čer09

Nejvyšší vojenská vyznamenání pro rodáka z Lásenice

Email Tisk PDF

 

Podplukovník Jan Pondy se narodil 16.září 1902 v obci Lásenice č.17 jako Jan Punda. Po maturitě na jindřichohradeckém gymnáziu byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích, ze které byl po úspěšném absolutoriu 25. srpna 1923 slavnostně vyřazen jako poručík pěchoty. Sloužil u různých útvarů pěchoty a 16. dubna 1928 mu byla povolena úřední změna příjmení na Pondy. K 1. říjnu byl povýšen na kapitána pěchoty a 4. října 1935 byl povolán do Prahy ke studiu Vysoké školy válečné. Jeho slibně nastartovanou kariéru zde však tvrdě zastavil velitel školy, brigádní generál Mikuláš Doležal, jehož averze proti mladému důstojníkovi vedla k řadě kázeňských konfliktů, nepodložených a nespravedlivých obvinění, po kterých byl 15. listopadu 1936 ze studia vyloučen. O měsíc později byl kapitán Pondy přeložen do Terezína k 42. pěšímu pluku. Dne 28. února 1938 byl potom ustanoven velitelem odloučené 10. roty III. praporu a posádkovým velitelem v České Lípě.

 
Čer09

Generál Stanislav Čeček

Email Tisk PDF


Kdo byli českoslovenští legionáři?

Českoslovenští legionáři byli vojáci bojující v první světové válce na straně Dohody (Rusko, Francie, Velká Británie) proti Centrálním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko). Z iniciativ českých krajanů žijících v zahraničí začaly vznikat první malé dobrovolnické jednotky, které bojovaly v útvarech dohodových armád. Legionáři se také rekrutovali z českých vojáků v rakousko-uherské armádě, kteří padli do zajetí. Na území států, které vedly válku proti Německu a Rakousku-Uhersku se mezi léty 1914-1915 ocitly desetitisíce československých válečných zajatců. Je důležité zmínit, že část vojáků rakousko-uherské armády přešla do zajetí dobrovolně.

Vojáci se mezi sebou oslovovali „bratře“ a mluvili o sobě jako o „dobrovolnících“, respektive „dobrovolcích“. Název „legionáři“ přijali až později. Vadila jim asociace s francouzskou cizineckou legií.


 
Čer09

72 let od lidické tragédie

Email Tisk PDF

„A raz a dva a kruh se úží

a škrtí tichou, spící ves,

jen starý pes se dívá do tmy

a zakopává o řetěz.“

Verše úvodní sloky básně Heinovské noci, ze stejnojmenné básnické sbírky Karla Šiktance, patří prvním hodinám vojenské akce, po které se na čas úplně zastavil život středočeských Lidic. Při pátrání po atentátnících na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se do rukou německého gestapa dostaly informace o domnělé podpoře, kterou obyvatelé obce poskytovali možným pachatelům. K vině za zamlčování okolností vedoucích k vyřešení případu, byly občanům přičteny i nálezy protistátních tiskovin, ilegální vysílačky, skladišť zbraní a munice. V době vyhlášeného stanného práva jistý ortel smrti. Ve skutečnosti jen smyšlená obvinění vedoucí k ospravedlnění celého zásahu, kryjící jedinou pravou příčinu. Msta za zabití vrcholného nacisty.

 
Čer06

75 let od německé okupace

Email Tisk PDF

 

Okupace dne 15. března 1939 byla završením série událostí vyprávějících nám dnes o brutální síle zfanatizovaného národa, kterou už v té době nemohlo zastavit nic obyčejného, běžného, mírového. Snaha o nějaké „zadržení“ této síly smlouvami byla předem ztracená a aktéři Mnichovské dohody, která předcházela, museli už vědět, že něco takového je naprosto bezvýsledné a naopak agresora posiluje. Okupace Českých zemí završila toto „usmiřování“ a každému už muselo být jasné, že nacistickému Německu nejde ani o mír, ani o sjednocení Němců do jednoho státu. Přesto všechno pro neinformované lidi ve světě, hlavně v Americe, to byl šok. V té době ještě svévolné obsazení nějakého území v Evropě vyvolalo opravdu velký zájem. Pro ně teprve toto datum je začátkem čehosi, co je možno nazvat válečným stavem, čekáním na válku apod. Pro nás už byl „začátek“ daleko dříve.

 
Čer06

První světová válka neměla být zničující

Email Tisk PDF

V červnu letošního roku si připomínáme sto let od atentátu na následníka trůnu Ferdinanda d´Este, který vedl k vyhlášení války Srbsku a stal se spouštěcím momentem rozsáhlého válečného konfliktu evropských velmocí, kterému dnes říkáme 1. světová válka. Útok měl být tažením za rychlým vítězstvím bez velkých dopadů. Srbsko mělo být vyřízeno za několik dní. Nepodařilo se. Rakušané jej ani nedovedli obsadit a museli pomoci Němci. Ale ani trvání celého rozsáhlého konfliktu nikdo nepředpokládal více než několik měsíců.

 
Více článků...
Strana 30 z 34

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!

 

Náš nový projekt

symb11 Seznamte se s naším novým projektem a přispějte na jeho realizaci.

Obal vyber web 1

Podrobnosti najdete na portále HITHIT.CZ

 

 

 


O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624