Nacházíte se zde: Úvod - Události - Století od zahájení Pařížské mírové konference
14.07.2020
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Století od zahájení Pařížské mírové konference

Email Tisk PDF

Map Europe 1923a frPařížská mírová konference byla zahájena 18. ledna 1919 a s několika přestávkami trvala až do 21. ledna 1920. Účastnili se jí představitelé celkem 32 států.

Na základě mírového programu, Čtrnácti bodů, které sepsal a 8. ledna 1918 přednesl v Kongresu USA prezident Spojených států amerických Woodrow Wilson, byly s jednotlivými poraženými státy uzavřeny Pařížské předměstské smlouvy, každá pojmenovaná podle jiného pařížského předměstí, ve kterém byla podepsána.
Dominantními diplomatickými osobnostmi mírové konference se stali ministerský předseda Francie Georges Clemenceau, ministerský předseda Spojeného království David Lloyd George, prezident USA Woodrow Wilson a ministerský předseda Itálie Vittorio Orlando, nazývaní též jako „Velká čtyřka“ nebo „Rada čtyř“.

Organizace mírové konference

Formální zahájení proběhlo 18. ledna 1919 na ministerstvu zahraničních věcí Francie za předsednictví prezidenta Francie Raymonda Poincaré. Pět hlavních velmocí určilo, kolik mohou mít ostatní státy Dohody delegátů a jak se mohou účastnit jednotlivých slyšení v plénu a v komisích. Určující byl jednací konferenční řád, který rozdělil spojené a sdružené státy Dohody do tří skupin.
V první skupině byly mocnosti s obecnými zájmy, které se mohly účastnit všech schůzí vedených na konferencích a v komisích (Spojené království, USA, Francie, Itálie a Japonsko).
V druhé skupině byly státy se zvláštními zájmy, jejichž delegáti se mohli účastnit schůzí, kde se probíraly záležitosti dotýkající se jejich zemí (Belgie, Brazílie, Britská dominia, Indie, Čína, Kuba, Řecko, Guatemala, Haiti, Hedžáz, Honduras, Libérie, Nikaragua, Panama, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Siam a Československo. Ve třetí skupině byly státy, které s centrálními mocnostmi přerušily diplomatické styky. Jejich delegáti se také mohli zúčastnit pouze jednání, na kterých se probíraly záležitosti dotýkající se jejich zemí (Bolívie, Ekvádor, Peru a Uruguay). Státy neutrální nebo státy, které se nově tvořily, mohly být velmocemi pozvány, aby přednesly ústně nebo písemně svá stanoviska v záležitostech, které se jich týkaly. Oficiálními jazyky používanými na mírové konferenci byla angličtina a francouzština.
Konečná rozhodnutí mírové konference měla v kompetenci Nejvyšší rada. Zpočátku to byla Rada deseti, poté již jen Rada čtyř, ve které byli delegáti Spojeného království, USA, Francie a Itálie a po určitou dobu Rada tří. Ministři zahraničních věcí, kteří po reorganizaci konference odešli z původní Rady deseti a nezasedali v Radě čtyř, utvořili orgán nazvaný Rada pěti. Tento sbor se zabýval menšími problémy, které bylo potřeba naléhavě řešit, a ulehčoval tak práci Radě čtyř.
Pro jednání byly zřízeny tyto komise: komise pro Společnost národů (zastoupení ČSR), komise pro odpovědnost původců války a uložení sankcí, komise pro náhradu škod (zastoupení ČSR), komise pro mezinárodní zákonodárství ve věci práce (zastoupení ČSR) a komise pro mezinárodní úpravu přístavů, vodních cest a železnic (zastoupení ČSR).
Podle potřeby byly zřízeny ještě komise pro otázky finanční, hospodářské, územní, komise vojenská, námořní a letecká, komise pro nové státy a ochranu menšin a komise redakční.
Rozhodujícím činitelem na mírové konferenci ovšem byla Nejvyšší rada a ustanovení, která navrhla pro menší či nově vzniklé státy, musely tyto bez odporu přijmout.

Uzavřené smlouvy

Na Pařížské mírové konferenci byly uzavřeny Pařížské předměstské smlouvy (neboli Versailleský mírový systém). Mírová smlouva byla předložena Německu 7. května 1919  ve Versailles 28. června 1919 německými delegáty podepsána.
Ve stejný den byly podepsány smlouvy mezi Francií a USA, mezi Francií a Spojeným královstvím o pomoci Francii v případě nevyvolaného útoku Německa, dále dohoda mezi Spojeným královstvím, Francií, Belgií a Německem o vojenském obsazení Porýní a smlouva mezi hlavními mocnostmi a Polskem ve věcech ochrany rasových, náboženských a jazykových menšin, o obchodních stycích a o přistoupení Polska k některým obecným úmluvám.
Po podepsání mírové smlouvy s Německem se Rada čtyř rozešla a přípravou dalších mírových smluv bylo pověřeno pět ministrů zahraničních věcí. Rakousku byly mírové podmínky předloženy 2. června 1919 a po menších změnách byla smlouva podepsána v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919. Stejný den byla mezi státy Dohody, jejich spojenci a Československem sjednána smlouva o ochraně rasových, náboženských a jazykových menšin, o obchodních stycích a o přistoupení Československa k některým obecným úmluvám, dále obdobná smlouva s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, úmluva o revizi berlínských generálních aktů z 26. února 1885 a bruselských generálních aktů a deklarací z 2. července 1890, úmluva o kontrole obchodu se zbraněmi a střelivem a také úmluva o obchodu s lihovinami v Africe.
Dne 13. října 1919 byla v Paříži podepsána úmluva o letectví, po ní se delegáti mírové konference začali zabývat mírovými podmínkami pro Bulharsko. 27. listopadu 1919 byla s Bulharskem podepsána mírová smlouva v Neuilly-sur-Seine. 9. prosince 1919 podepsalo Rumunsko se státy Dohody a jejich spojenci smlouvu o ochraně menšin a obchodních stycích.
Po zániku bolševické diktatury v Maďarsku byla Maďarsku předložena mírová smlouva a podepsána 4. června 1920 v Trianonu. Nakonec byla 10. srpna 1920 v Sèvres podepsána mírová smlouva s Tureckem, kterou ovšem později nahradila lausannská mírová smlouva podepsaná 24. července 1923. V Sèvres byla také podepsána smlouva mezi státy Dohody, jejich spojenci a Řeckem o ochraně menšin a obchodních stycích.
Po sjednání všem mírových smluv s poraženými státy se Rada pěti ministrů rozešla a její místo obsadila Konference velvyslanců spojeneckých států pověřených v Paříži. Byl to orgán velmocí s trvalou organizací, který bděl nad dodržováním mírových smluv.

Československo-německé hranice

Státní hranice Československa s Německem byly zaneseny do mírové smlouvy podepsané ve Versailles. Podle ní byly stanoveny hranice takové, jaké byly mezi Rakousko-Uherskem a Německou říší dne 3. srpna 1914. Velmi komplikované bylo stanovení hornoslezské hranice. Stanovena měla být nejen československo-německá hraniční čára, ale i bod trojmezí Československa, Německa a Polska. Hranice se stanovovala na základě lidových hlasování místního obyvatelstva. Československu připadla jen část ratibořského úseku, hlubčický úsek připadl Německu. Trojmezní bod mezi Československem, Německem a Polskem byl určen na soutoku Odry a Olše. Závěrečný protokol o stanovení hranice mezi Československem a Německem byl podepsán v Praze dne 28. března 1924.

Československo-rakouské hranice

Státní hranice Československa a Rakouska byly zaneseny do Mírové smlouvy, podepsané v Saint-Germain-En-Laye. Hranice jsou tam definovány odkazem na staré správní hranice mezi zeměmi Předlitavska (tj. mezi Moravou a Dolními Rakousy, Čechami a Dolními Rakousy, Čechami a Horními Rakousy), vodními toky (Dunajem, Moravou a Dyjí) a v některých případech jako čára, kterou je třeba určit na místě samém (v oblasti Petržalky, na Valticku a Vitorazsku).
Československo-polské hranice byly pojaty do tří dokumentů, což odráží komplikovanost jednání a neutuchající hraniční spory. Část státních hranic byla určena již ve Versailleské mírové smlouvě, a to úsek, který se dělil mezi Československo, Německo a Polsko.
Další částí hranice byla ta v plebiscitním území Těšínska, Oravy a Spiše. Ostatní části hranic byly zaneseny do Smlouvy hraniční, podepsané v Sévres dne 10. srpna 1920. Polsko smlouvu nepodepsalo, což mělo za následek její neratifikování. Právní závaznost smlouvy je však dána tím, že ji obě strany skutečně uznávaly za základ určení hranic tím, že souhlasily 22. května 1924 s pověřením delimitační komise, která pak určila hraniční čáru.
Československo-maďarské hranice byly zaneseny do mírové smlouvy, podepsané v Trianonu. Hranice jsou zde definovány vodními toky, čárou vodního předělu, čárou sledující horský hřbet a čárou, která se určí na místě samém.
Československo-rumunské hranice byly zaneseny do Sévreské smlouvy. Podle popisu hranice sleduje toky řek, vodní předěl, stanovené kóty a zčásti je specifikována umělými útvary v terénu (silnice a železnice). I zde je použito tvrzení, že místy se čára určí na místě samém.

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# RE: Století od zahájení Pařížské mírové konferencesvdsdvs 2019-04-06 14:13
http://xn--oi2b43dh5aa317l40j.zxc500.com - 카지노블랙잭
https://om234.com - 카지노후기
http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.zxc500.com - 카지노싸이트
http://xn--7m2b7ov9poqh97o.zxc500.com - 바카라사이트
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc500.com - 인터넷카지노사이트
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc500.com - 로얄카지노
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc500.com - 카지노주소
http://xn--c79a67gvsposgbzc4f452azzi.zxc500.com - 카지노사이트추천
http://xn--o80bq1nhvkvsd7rhba.zxc500.com - 온라인카지노사이트
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopEstelle 2019-04-15 09:59
Hi, this weekend is good for me, since this moment i
am reading this wonderful educational article here at my
home.

Also visit my web-site 우리카지노: http://hhnnoni.cn/comment/html/?125658.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopIan 2019-04-15 13:43
Hi there, You've done a great job. I'll certainly digg
it and for my part recommend to my friends. I am confident they'll
be benefited from this web site.

Feel free to visit my web site :: 우리카지노: http://clayton2t03u.timeblog.net/13795629/the-best-side-of-casino-hotel
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopCyrus 2019-04-22 12:46
I like this weblog so much, bookmarked.

Here is my website; 우리카지노주소: http://damieno92u1.pointblog.net/baccarat-An-Overview-22563505
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopSondra 2019-04-24 13:20
As a result of I take pleasure in them and their efforts.

My homepage - 바카라쿠폰: https://www5.onlineca.xyz
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopRuss 2019-04-25 09:22
I am no longer sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend a while learning much more or figuring out more.
Thanks for wonderful information I used to be on the lookout for this info for my
mission.

My website :: 카지노사이트: http://howtohappier.com/doku.php?id=profile_quyenchong
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopMargarita 2019-04-28 08:25
Enjoyed looking through this, very good stuff, appreciate it.


Review my web site: 카지노주소: http://emilioc4703.blogpostie.com/6612289/baccarat-rule-an-overview
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopConstance 2019-05-16 09:25
I imagine you just need to create a Gravatar profile.


Also visit my page; 인터넷카지노: https://www3.casisite.xyz
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopJoyce 2019-05-28 16:12
I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.


Also visit my webpage 온라인카지노쿠폰: http://elliot479q9.blogolize.com/baccarat-online-No-Further-a-Mystery-23372192
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopJoseph 2019-06-18 23:15
If you want to improve your know-how simply keep visiting this site and be updated with the latest
news posted here.

my website :: 우리카지노: http://lorenzotj7h6.ezblogz.com/13122372/a-secret-weapon-for-first
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopCharlie 2019-06-26 13:45
Thee blade іs a thrеe inch 420HC steel clip blаde.

My web page - folding knife marttiini black: https://kristyyvj3581685.hatenadiary.com/entry/2019/06/21/191532
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopSally 2019-06-27 15:53
A stable ⅼittle knife for aⅼl-round on daily basis
carry”.

Stop by my web site Folding Knife Europe: https://enriquetas14.hatenablog.com/entry/2019/06/21/183454
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopRuss 2019-06-28 18:43
Hi mates, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this post, in my
view its truly remarkable designed for me.


Have a look at my webpage :: 우리카지노: https://www.alpengluehn.it/guestbook.php
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopKerry 2019-07-05 17:28
It adԁitionallʏ has a lⲟt of stomach,” orr innovative.


Feel free to surf to my web site - vintage folding knives ebay: http://deonragsdale74.unblog.fr/2019/06/22/folding-knives-particular-person/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# your teacher is better than me.dvssvsv 2019-08-11 17:55
your teacher is better than me.
http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.zxc700.com - 포커사이트
http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.zxc700.com - 슬롯머신사이트
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc700.com - 온라인카지노주소
http://xn--oi2b30ghxt.zxc700.com - 바카라
http://xn--oi2b43dh5aa317l40j.zxc700.com - 모바일바카라
http://xn--o80bq1nhvkvsd7rhba.zxc700.com - 마카오카지노순위
http://xn--qn1bx5w2ifvrmbje.zxc700.com - 홀덤사이트
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc700.com - 블랙잭사이트
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc700.com - 온라인바카라주소
http://xn--o80b910a26eepc81il5g.zxc700.com - 카지노사이트
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopPalma 2020-03-12 14:47
viagra for sale: http://viagrawithoutdoctorpres.net 5 mg online
joined viagra without doctors prescription: http://viagrawithoutdoctorpres.net/# can you build up a tolerance to viagra viagra without a
doctor prescription usa: http://http://viagrawithoutdoctorpres.net/# - viagra and alcohol consumption forum
software can you take chantex and viagra together?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopChastity 2020-03-13 21:39
viagra for 70 year olds cheap viagra sale: http://genviagrafx.com/# buy viagra on line cheap
viagra for sale in canada: http://genviagrafx.com/# - canadian pharmacy viagra professional occupation viagra 5mg total
members
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopShonda 2020-03-26 02:56
ducation sp viagra e gen ve trackback dejar un comentario viagra what dose viagra cheap
viagra for sale: http://viagforsl.com/# - viagra 10mg. viagra 20mg tablets usergroups
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopAundrea 2020-03-26 17:55
levitra soft gel tabs levitra samples: http://levitramdx.com/# levitra
cheapest online prices no registered users and generic
levitra 20mg: http://levitramdx.com/# - side effects levitra levitra 5mg
users browsing this forum
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopYasmin 2020-03-27 03:27
levitra information canada home page levitra cost walmart: http://levitramdx.com/# levitra 5mg canada you cannot reply to topics
in this forum levitra canada: http://levitramdx.com/# - combining levitra and
levitra levitra 10mg or 20mg search
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopJerrell 2020-03-27 11:47
levitra for women results search titles levitra generic reviews mark forums read levitra 10mg
vs 20mg you cannot reply to topics in this
forum buy levitra online: http://levitrasvr.com/#
- menalto levitra levitra 20 mg 8 table knowledge base
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopTarah 2020-03-28 03:30
4 coronavirus malaysia chloroquine phosphate 250mg online: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/#
coronavirus korea chloroquine phosphate online: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/# - coronavirus flu shot coronavirus 5 cases in usa
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopCheryle 2020-03-30 15:28
viagra information view the buy
sildenafil citrate from india online best price: http://viagenusa.com/# viagra
from canada online password viagra usa
pharmacies online: http://viagenusa.com/# - viagra half life viagra coupon cvs threads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopJohnson 2020-03-31 09:04
viagra mexico buy viagra online: http://viagenmdx.com/# viagra and alcohol safe
joined generic viagra
cost: http://viagenmdx.com/# - levitra side effects levitra vs viagra
gaestebuch.php effects of viagra
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopFlorida 2020-03-31 13:22
viagra information viagra vs levitra ascending order
viagra: http://viagenmdx.com/# viagra information blog not logged in cheap
viagra: http://viagenmdx.com/# - erictile disfunction viagra and alcohol
consumption joined
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopGino 2020-04-02 22:44
coronavirus toronto chloroquine
sars: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# 2 coronavirus cases buy chloroquine
phosphate online: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - coronavirus nj coronavirus where in usa
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopAngus 2020-04-03 08:25
coronavirus nj coronavirus antiviral drugs: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# coronavirus name meaning chloroquine phosphate: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - coronavirus yale
coronavirus joe rogan
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopMaisie 2020-04-05 09:24
coronavirus 100 000 infected equine coronavirus treatment: http://kaletra-treatmentforcoronavirus.com/# coronavirus recovery coronavirus equine symptoms: http://kaletra-treatmentforcoronavirus.com/# - coronavirus greenland 4 coronavirus australia

Feel free to visit my web page - buy
chloroquine: http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopKelle 2020-04-07 05:26
buy viagra and viagra online overnight shipping viagra
online pharmacy viagra: http://viagenmdx.com/# what is viagra used for viagra for sale: http://viagenmdx.com/# - viagra 5mg
canada you cannot reply to topics in this forum
buying viagra
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopMatthew 2020-04-10 18:04
Feel free to visit my site - https://squareblogs.net/egholm20burns/dwell-bitcoin-information-newest-updates-worth-chart-and-evaluation: https://squareblogs.net/egholm20burns/dwell-bitcoin-information-newest-updates-worth-chart-and-evaluation
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopThorsten 2020-04-28 07:21
Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks

Also visit my website 코인카지노: http://uricasino114.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopElmer 2020-05-02 16:00
My webpage :: ohboisen28.booklikes.com: http://ohboisen28.booklikes.com/post/2296836/on-the-state-of-international-cryptocurrency-regulations-forex-buying-and-selling
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopLawanna 2020-05-11 14:16
I could not resist commenting. Well written!

Stop by my web-site: brand monitoring: http://www.psychicshows.co.uk/member.php?action=profile&uid=49035
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopJess 2020-05-17 04:17
viagra daily use viagra pills: http://viagrawinner.com/#
viagra tadalafil 20mg uk guestbook.pl online viagra without subscription: http://viagrawinner.com/# - viagra generic canada your
profile viagra for daily use jump to
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Století od zahájení Pařížské mírové konference - Historicky KaleidoskopEugenio 2020-06-26 17:01
I feel that is one of the so much important information for me.

And i am satisfied studying your article. However want to observation on few basic things, The website style is ideal, the
articles is truly nice : D. Just right job, cheers

Also visit my web page ... 바카라사이트: https://I-Learn.biz/wikka/BernicearDykesot
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!