Nacházíte se zde: Úvod - Události - Český patriot - ocenění českých vlastenců
25.06.2019
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Český patriot - ocenění českých vlastenců

Email Tisk PDF

V pátek 29. 1. 2016 převzali čeští vlastenci Ceny Český patriot 2015. Soudě podle medií, vlastenectví dnes není tahákem. Ač se mnozí politici a novináři zaštiťují různými slovy o národu a vlasti, lidé, kterým na tom opravdu záleží, nejsou nejen v centru pozornosti, ale vypadá to, že nestojí ani za povšimnutí. Jak jinak si vysvětlit, že tato událost, o níž byla zpráva rozeslána všem celostátním deníkům i některým regionálním, ale také všem televizím, vJe velmi věrným učitelem. Mezi jeho studenty jsou studenti, kteří tráví svůj volný čas v počítačových hrách a hrách v online kasinech. Mezi studenty ze Švýcarska je oblíbený portál Resuko. Pokud to neovlivní jejich akademický výkon, pak to není zakázáno.četně veřejnoprávní, a veřejnoprávnímu rozhlasu, neprojevila o tyto osobnosti žádný zájem. Zato jsme se mohli v hlavních zprávách různých televizí dozvědět cosi o zvířátcích, jejich plození, růstu či úhynu, haváriích aut či vlaků, politických excesech a některé naprosto nepodstatné informace o zločineckých „celebritách“ – zřejmě mají tyto informace větší „zpravodajskou“ hodnotu – nebo jen sledovanost?

Osobnosti, které byly oceněny, totiž nejsou celebrity v dnešním slova smyslu – postrádají smysl pro exhibici a sebepropagaci.  Jsou to pracovití skromní lidé, kteří často neměli či nemají lehký život. Nechlubí se tím, co dělají, co zažili, jak jim kdo ublížil. Dělají to, co je potřebné, a investují do své dobrovolné práce i své vlastní finanční prostředky. Na rozdíl od většiny manažerů a (jak se říká - finančně zdravých) firem s českým vedením či českým majitelem, kteří na projekty pro vlast nedají většinou ani pověstný „pětník“. I když – jak je vidět v závěru, výjimky existují, bohužel, je jich katastrofálně málo.

A tak s poděkováním za dobrovolnou a nezištnou, a často velmi nevděčnou práci, přichází ANLET, který ceny Český patriot udělil již poosmé, a to za podpory Ministerstva obrany – odboru pro válečné veterány a pod záštitou Mgr. Ondřeje Koláře, starosty MČ Praha 6.

Ceny Český patriot 2015 byly uděleny těmto osobnostem:

Mladý vlastenec:  PhDr. Martin Herzán (Jihlava)

Pomník v Třebíči k uctění památky obětí válek 20. století, pamětní deska Karlu Krylovi v Jihlavě, pomník čs. letcům RAF v Jihlavě, pomník obětem teroristických útoků a jejich dokumentace, pamětní medaile významným osobnostem, opravy opuštěných válečných hrobů a památníků, ale i básnická sbírka věnovaná Lidicím. To je jen malý výčet aktivit mladého filozofa, historika a spisovatele. Nezapomíná na hrůzy a zločiny minulosti. Připomíná je a ctí jejich oběti a vše také pomáhá financovat. V minulých letech byl za svou práci oceněn titulem Dobrovolník roku, vyznamenáním Českého červeného kříže, vyznamenáním za záchranu lidského života či Mezinárodním čestným uznáním v rámci ceny Egona Ervína Kische.

Péče o pietní a památná místa: Josef Doškář (Nový Bor)

Zasloužil se o zřízení pietního místa na paměť příchodu pěti lidických žen, které utekly z pochodu smrti v Novém Boru, pečuje o hroby a pietní místa válečných hrdinů. Ve své bohaté badatelské činnosti se soustřeďuje na rozkrývání nevyjasněných úmrtí, pochodů smrti, hledá příbuzné padlých a popravených, a ze tmy zapomnění tak vyzvedává další oběti světových válek. Během loňského roku mimo jiné objasnil historii největšího hromadného hrobu v Dolní Libchavě, kde bylo v dubnu 1945 zahrabáno 39 sovětských vězňů, a postaral se zde o instalaci pamětní desky, dále daroval Československé církvi husitské sochu mistra Jana Husa, která byla následně instalována v Novém Boru, a zásadním způsobem se podílel na obnovení pomníku Rumburských hrdinů, který zničili nacisté.

Péče o pietní a památná místa: Ladislav Olšar (Bystřice nad Olší)

Nebojí se své vlastenectví a národní hrdost dávat na vědomí, i když je to v podmínkách národnostně rozdělené obce velmi složité a nežádoucí. Patří mu nesmírná zásluha spojená s památníkem legionářů na hoře Polední, kdy se z titulu své tehdejší funkce starosty obce nebál památník podpořit, i když – jak se předpokládalo – se poté stal terčem útoků nacionalisticky zaměřených občanů. Patří mu zásluha na oslavách vzniku českého školství v Bystřici, na odhalení pamětních desek a na organizaci dalších vlastenecky zaměřených aktivit v okolí Bystřice nad Olší. 

Výchovně-vzdělávací činnost: PaedDr. František Parkan  (Praha)

Desítky let vychovává budoucí učitele dějepisu na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho doménou jsou české a československé dějiny a dějiny vojenství. Podílel se na mnoha výukových programech, publikacích, učebnicích a odborných studiích, stál u zrodu oblíbených historických exkurzí. Své povinnosti v mnohém překračuje a svým studentům se věnuje daleko nad rámec svých pracovních závazků, ve svém volném čase, kdy s nimi diskutuje o zajímavých otázkách historie, problematice školní praxe, výuky dějepisu či pojetí dějin v kontextu doby. Je vnímavým a vstřícným pedagogem, který je stále otevřen potřebám studentů.

Je velmi věrným učitelem. Mezi jeho studenty jsou studenti, kteří tráví svůj volný čas v počítačových hrách a hrách v online kasinech. Mezi studenty ze Švýcarska je oblíbený portál Resuko. Pokud to neovlivní jejich akademický výkon, pak to není zakázáno.

Výchovně-vzdělávací činnost: pplk. v.v. Radek Galaš (Praha)

S mimořádnou edukační schopností poukazuje objektivně na všechna historická negativa i pozitiva činnosti policie, čímž veřejnosti umožňuje pochopit práci tohoto bezpečnostního sboru. V r. 2000 zavedl pietní akt padlým policistům, v r. 2007 založil Klub policejních historiků, je autorem řady výstav, na nichž seznamuje návštěvníky s policejní historií. Věnuje se badatelské činnosti, pomáhá objevovat zapomenuté osobnosti a upřesňovat jejich skutečné osudy. V r. 2014 byl spoluiniciátorem vybudování pomníku padlým policistům na Olšanech, stál u obnovení odcizené pamětní desky strážmistra Hnátka v Praze na Smíchově. Tyto aktivity jsou jeho velkým koníčkem, kterému věnuje obrovské množství času a úsilí. 

Publicistická činnost: Jiří Padevět (Praha)

Působí jako ředitel Nakladatelství Academia, kde zavedl několik nových edic věnujících se české historii. Pod jeho vedením získaly knihy tohoto nakladatelství řadu ocenění. Je velmi činný také autorsky a jeho knihy se stávají velmi oblíbenými pro svou čtivost a přehlednost a mnoho čtenářů je oceňuje jako významné pomůcky při poznání minulosti českého národa. Působí v redakčních radách odborných periodik, je nositelem čestné medaile k 70. výročí operace Anthropoid, medaile ředitele Střediska společných činností Akademie věd České republiky a uznání za celoživotní uměleckou činnost od agentury Dilia.

Zachování kulturního dědictví: Julius Maleček (Brno)

Jeho mimořádné zásluhy: spolu s hrstkou podobných ostatním zájemcům přibližoval úsilí domácího a zahraničního odboje za obnovu národní a státní svrchovanosti. Již v roce 1978 byl spoluorganizátorem prvního pochodu po stopách paraskupiny WOLFRAM, stál u zrodu vzpomínky na vysazení operační skupiny OUT DISTANCE v Ořechově. Neohroženě docházel na tajná setkání zahraničních vojáků, navštěvoval akce na velvyslanectvích Velké Británie, USA a Francie. Zdůrazněme, že to vše konal za minulého režimu, kdy ze strany StB hrozila perzekuce. Jako umělec je autorem pozoruhodných ilustrací v řadě publikací a vzpomínkových pohlednic: například knih Jiřího Šolce – Bylo málo mužů, Nikdo nás nezastaví, Podpalte Československo, Petra Kopečného – Pozor parašutisté, nebo trilogie Jaroslava Čvančary – Někomu život někomu smrt. V souhrnu lze říci: „Patří k těm, kteří se zasloužili o morální rehabilitaci čs. parašutistů!“

Cena za Významný přínos české historii: Jarmila Doležalová (Ležáky)

Její matka pochází z ležáckého mlýna a byla po zničení Ležáků vybrána se svou sestrou na poněmčení. Její teta Františka byla odsouzena v procesu s páterem Josefem Zvěřinou, její prastrýc, farář Karel Gregor, byl poté, co z Vatikánu přiletěl na pohřeb své maminky, zatčen StB, mučen, vězněn.  Od roku 1987 bádá ve věci Ležáků, Lidic, Petičního výboru „Věrni zůstaneme“, JUDr. Milady Horákové, paravýsadku PERCENTAGE a dalších témat spojených s druhou světovou válkou a totalitními režimy. Historii se neúnavně věnuje ve svém volném čase a svoji publikační a přednáškovou činnost dotuje z velké části ze svých finančních prostředků. Přednáší na školách, v knihovnách i pro další instituce, publikuje ve významných periodikách.

Cena za celoživotní dílo: Ing. Antonín Štícha (Praha)

Od r. 1939 až do heydrichiády v červnu 1942 byl spojkou sokolské odbojové organizace, která pomáhala paraskupině Anthropoid i dalším parašutistům v jejich úkolech. Poté byl totálně nasazen, na udání mistra zatčen a zavřen do pracovního tábora Bummelantlager, odkud se mu v únoru 1945 podařilo utéct a ukrýt v Praze. Zúčastnil Pražského povstání v jednotce 1. praporu střelce Jana Čapka a pronásledování ustupujících Němců. Po skončení Pražského povstání se dobrovolně přihlásil ke vstupu do armády, kde působil až do odchodu do důchodu v technických a lektorských funkcích.  I přes svůj poměrně vysoký věk je stále aktivní, přednáší na školách a publikuje, jen minulém roce absolvoval více než 50 přednášek, besed na školách a rozhovorů do médií.

Mimořádná cena za hrdinství: Přemysl Šindelka (Brno)

Narodil se před více než devadesáti lety ve vlastenecké rodině, která se po okupaci zapojila aktivně do odbojové činnosti. V říjnu 1941 byla celá rodina, mimo bratra, který v roce 1939 odešel do zahraničí, zatčena a vězněna v Kounicových kolejích v Brně. Spolu s bratrem byl deportován do koncentračního tábora Mauthausen, jejich matka do Ravensbrücku, jejich otec byl v Kounicových kolejích popraven. Po válce vystudoval Vojenskou akademii a stal se důstojníkem československé armády. V roce 1971 byl z důvodu neschvalování okupace Československa v r. 1968 propuštěn a poté pracoval jako dělník, než se mu podařilo díky statečným přátelům najít zaměstnání u ČSD. Pan Šindelka se večeru ze zdravotních důvodů nezúčastnil, cenu za něj převzal jeho přítel badatel ing. Vlastislav Janík.

Mimořádná cena za hrdinství: Miloslava Kalibová (Lidice)

Narodila se v rodině Suchánkových v Lidicích jako starší ze dvou sester. Prožila vyhlazení Lidic. Otec byl zastřelen a ona jako mladá dívka se sestrou, maminkou a tetou, skončila spolu s ostatními ženami z Lidic v koncentračním táboře Ravensbrück. Ve vězeňském úboru a s číslem 11789. Na konci války absolvovala stopadesátikilometrový pochod smrti, který skončil v Neubrandenburgu.  Teprve na hranicích vlasti zjistila, že ji nečeká domov, ale holá pláň. Začala žít v Praze a do Lidic se vrátila až v důchodovém věku. Působila v Mezinárodním ravensbrückém výboru a ve Svazu politických vězňů. Za svůj život se zúčastnila celé řady besed se studenty. Je dlouholetou členkou Českého svazu bojovníků za svobodu. V roce 2015 se stala členkou základní organizace Kladno, kde je dodnes.

Když přebírala paní Miloslava Kalibová Mimořádnou cenu za hrdinství, celý sál povstal a vyjádřil velkým aplausem úctu k její mimořádné odvaze, kterou neprojevila jen jako mladá lidická dívka, ale kterou projevuje celý svůj život svým postojem a odvahou říci pravdu.  Její závěrečná slova a – jak řekla – poslední přání – zbudovat v Lidicích pomník lidickým letcům, kteří byli po válce terčem útoků za vypálení obce, toho byla důkazem a věřím, že pro mnohé účastníky večera i motivací a závazkem.  

symb11

Večer, plný báječné nálady a skvělých osobností, korunoval křest I. dílu knihy Zbyňka M. Dudy S odvahou v srdcích – tragické konce legend českého vojenství a politiky, kterou vydalo koncem loňského roku Centrum české historie, o.p.s.

Knihu je možné zakoupit jak v běžné knihkupecké síti, tak na e-shopu www.ceskatrikolora.cz

symb11

Je třeba poděkovat všem, kteří organizátorům pomohli, aby večer proběhl ve slavnostním a přátelském duchu: ať to byli dobrovolníci Anletu a Centra české historie, nebo společnosti, které dodaly večeru umělecký i kulinářský zážitek: sklárna AJETOGLASS, Zámecká výrobna uzenin, spol. s. r.o., Dejvický vinný sklípek, dudácký band, ale i skvělý personál hotelu DAP Praha.   

 Jindra Svitáková, foto Jaroslav Tatek

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopRhonda 2018-12-10 15:10
I could not refrain from commenting. Perfectly written!

Feel free to surf to my site :: best muscle growth pills: http://xn----7sbbagjf6acmbh1boxlmgm9nc.xn--p1ai/index.php?subaction=userinfo&user=zaconyva
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopHoracio 2018-12-25 22:48
Keep this going please, great job!

Stop by my web site; muskelwachstum: http://www.pokeonewiki.com/Increase_Your_Fitness_By_Using_These_Superb_Advice
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopKayleigh 2018-12-26 00:50
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of completely unique content
I've either created myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do
you know any ways to help protect against content from being ripped off?

I'd definitely appreciate it.

My webpage ... tabletky na
Rast svalov: http://antalyabayanlar.com/author/geoffrey03y/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopMohamed 2018-12-28 02:22
When some one searches for his required thing, so he/she desires to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.

Feel free to surf to my page - muskelaufbau
tabletten: https://www.e21-board.de/wbb/wiki/index.php/Don_t_Be_A_Inactive:_Get_In_Good_Physical_Shape_Right_Now
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopAlina 2018-12-28 02:29
What i do not realize is actually how you are no longer actually a lot
more smartly-appreciated than you may be right now. You are so intelligent.
You understand thus significantly with regards to this matter, made me in my view believe it from so
many numerous angles. Its like women and men don't
seem to be interested unless it's one thing
to do with Woman gaga! Your own stuffs great. Always care for it up!


Here is my web page :: tabletky na rast svalovej hmoty: http://smsla.in/info/index.php/User:TreyGzl714
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopRandi 2018-12-29 09:39
Hello my loved one! I want to say that this post is
awesome, nice written and include approximately all important infos.
I would like to peer more posts like this .

Look into my blog post; Ashely: https://docbao123.blogspot.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopJewell 2019-01-03 05:29
Hi there, yup this article is in fact fastidious and I have learned
lot of things from it about blogging. thanks.

My page; Terry: https://docbao123.blogspot.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopDaryl 2019-01-10 18:46
Hey there! I just wish to offer you a big thumbs up for the
excellent information you've got here on this
post. I will be returning to your site for more soon.

Feel free to surf to my web site Olej z konopi: http://www.chinesetms.com/plus/view.php?aid=1930
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopMable 2019-02-03 16:09
I like the valuable info you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite sure I will learn lots of new stuff right here!
Best of luck for the next!

My page :: June: https://docbao123.blogspot.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopGreg 2019-02-09 12:11
hi, i am Greg. Few day ago, i published a great article about phu khoa.
I think it will be usefull for you now. So if it is right, i can read my
article at here:

my homepage: phukhoa: http://new.kcrconstruction.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=608550
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopKassandra 2019-02-10 09:41
Hi my name is Kassandra. Few days ago. i published a article about the
best gynecological clinic address in Hanoi. Hope you read and
feedback your review to me. Tks. Here is my article link: http://bit.ly/2STmuTE

Here is my site phong kham phu khoa: https://issuu.com/giomuaodau/docs/check_list_nh_n_di_n_ph_ng_kh_m_ph_
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopJohanna 2019-02-12 13:46
Thhе yiеlⅾ of a Hake ⅽcould be approximately 50%.Feel free tⲟ surf to my sijte :: Bernard: http://www.gdsfrdz.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopBridget 2019-02-14 09:37
whoah this weblog is fantastic i love studying your posts.
Keep up the great work! You understand, many people are hunting around for
this information, you could aid them greatly.


Visit my website - Aiden: https://docbao123.blogspot.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopChristine 2019-03-04 11:30
Hi my name is Christine. Few days ago. i published a article
about the best gynecological clinic address in Hanoi. Hope you read and feedback your review to me.
Tks. Here is my article link: http://bit.ly/2STmuTE

Also visit my webpage ... phong kham phu khoa: https://issuu.com/giomuaodau/docs/check_list_nh_n_di_n_ph_ng_kh_m_ph_
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopJoycelyn 2019-03-07 07:08
Cuut Ƅack the oven to Fuuel Mark four, 180°C (350°F).


Feel free to surf to my web site - Luke: http://www.gdsfrdz.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopNatisha 2019-03-08 05:12
Ⴝcattеr thе sliced chilli over the fish.

myblog ... Margie: http://Www.Gdsfrdz.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopLaurene 2019-03-13 01:19
Scatter the ѕliced ⅽhilli over the fish.


Also viwit my webpage :: Www.gdsfrdz.com: http://Www.gdsfrdz.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopShalanda 2019-03-19 06:35
Hi my name is Shalanda. Few days ago. i published a article about the best gynecological clinic address in Hanoi.
Hope you read and feedback your review to me.

Tks. Here is my article link: http://bit.ly/2STmuTE

Here is my blog post: phong
kham phu khoa: https://issuu.com/giomuaodau/docs/check_list_nh_n_di_n_ph_ng_kh_m_ph_
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopPhillis 2019-03-20 06:44
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The problem is an issue that too few people are speaking intelligently about.

I'm very happy I stumbled across this during my search for something
relating to this.

My webpage Micah: https://docbao123.blogspot.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopLeticia 2019-04-06 17:46
Pⅼace inn ziplock bag and coat with fish seasoning.


my page ... Shalanda: http://www.gdsfrdz.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopJulian 2019-04-19 20:42
Wonderful site. Plenty of helpful info here. I'm sending
it to some pals ans also sharing in delicious.
And of course, thanks in your effort!

Here is my web-site: cialis: http://costofcial.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopNoemi 2019-04-30 22:42
If some one desires to be updated with latest technologies then he must
be visit this web page and be up to date daily.


my webpage agrandamiento de
pene: http://Gallery.Sapikhvno.org/member.php?action=showprofile&user_id=16719
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopColin 2019-05-17 12:44
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic
post. Also, I have shared your site in my social networks!Feel free to surf to my web site :: povecanje
penisa: http://www.chaopaiyun.com/home.php?mod=space&uid=263802&do=profile&from=space
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopJami 2019-05-27 04:46
What i don't understood is in truth how you are not really a lot
more neatly-liked than you may be now. You're so intelligent.
You realize therefore significantly in terms of this topic,
produced me in my opinion imagine it from numerous various angles.
Its like women and men are not involved unless it's one thing to do with
Girl gaga! Your personal stuffs excellent. All the time maintain it up!my web-site :: international pharmacy: http://canadianpharmacytousa.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopPasquale 2019-06-05 11:56
Ⅿеanwhile, cook the hake.

Here is my web blog :: http://www.gdsfrdz.com: http://www.gdsfrdz.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopNadia 2019-06-08 02:42
I'm truly enjoying the design and layout of your
blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire
out a designer to create your theme? Fantastic work!


Also visit my web-site ... pharmacy online: http://canadianpharmacyies.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopBarrett 2019-06-16 13:16
Good day I am so delighted I found your web site, I really
found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would
just like to say kudos for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love
the theme/design), I don't have time to read through it all
at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
a lot more, Please do keep up the great job.

Also visit my homepage pharmeasy: http://canadianpharmacytousa.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopKatie 2019-06-20 17:01
Heya i am for the first time here. I came across this board and
I find It really useful & it helped me out much. I hope to
give something back and aid others like you aided me.

Also visit my web blog: cheap cialis: http://babecolate.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopPhyllis 2019-06-22 04:14
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work on. You've done a formidable job and
our whole community will be grateful to you.

Feel free to visit my homepage ... canadian pharmacies: http://canadianpharmacyies.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Český patriot - ocenění českých vlastenců - Historicky KaleidoskopChau 2019-06-23 08:48
It's very easy to find out any topic on web as compared
to books, as I found this post at this web page.


Also visit my blog post :: cialis without doctor prescription: http://cialissi.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!