Nacházíte se zde: Úvod - Události
18.10.2021
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Události

72 let od lidické tragédie

Email Tisk PDF

„A raz a dva a kruh se úží

a škrtí tichou, spící ves,

jen starý pes se dívá do tmy

a zakopává o řetěz.“

Verše úvodní sloky básně Heinovské noci, ze stejnojmenné básnické sbírky Karla Šiktance, patří prvním hodinám vojenské akce, po které se na čas úplně zastavil život středočeských Lidic. Při pátrání po atentátnících na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se do rukou německého gestapa dostaly informace o domnělé podpoře, kterou obyvatelé obce poskytovali možným pachatelům. K vině za zamlčování okolností vedoucích k vyřešení případu, byly občanům přičteny i nálezy protistátních tiskovin, ilegální vysílačky, skladišť zbraní a munice. V době vyhlášeného stanného práva jistý ortel smrti. Ve skutečnosti jen smyšlená obvinění vedoucí k ospravedlnění celého zásahu, kryjící jedinou pravou příčinu. Msta za zabití vrcholného nacisty.

 

75 let od německé okupace

Email Tisk PDF

 

Okupace dne 15. března 1939 byla završením série událostí vyprávějících nám dnes o brutální síle zfanatizovaného národa, kterou už v té době nemohlo zastavit nic obyčejného, běžného, mírového. Snaha o nějaké „zadržení“ této síly smlouvami byla předem ztracená a aktéři Mnichovské dohody, která předcházela, museli už vědět, že něco takového je naprosto bezvýsledné a naopak agresora posiluje. Okupace Českých zemí završila toto „usmiřování“ a každému už muselo být jasné, že nacistickému Německu nejde ani o mír, ani o sjednocení Němců do jednoho státu. Přesto všechno pro neinformované lidi ve světě, hlavně v Americe, to byl šok. V té době ještě svévolné obsazení nějakého území v Evropě vyvolalo opravdu velký zájem. Pro ně teprve toto datum je začátkem čehosi, co je možno nazvat válečným stavem, čekáním na válku apod. Pro nás už byl „začátek“ daleko dříve.

 

První světová válka neměla být zničující

Email Tisk PDF

V červnu letošního roku si připomínáme sto let od atentátu na následníka trůnu Ferdinanda d´Este, který vedl k vyhlášení války Srbsku a stal se spouštěcím momentem rozsáhlého válečného konfliktu evropských velmocí, kterému dnes říkáme 1. světová válka. Útok měl být tažením za rychlým vítězstvím bez velkých dopadů. Srbsko mělo být vyřízeno za několik dní. Nepodařilo se. Rakušané jej ani nedovedli obsadit a museli pomoci Němci. Ale ani trvání celého rozsáhlého konfliktu nikdo nepředpokládal více než několik měsíců.

 

I Jiřice mají své hrdiny

Email Tisk PDF

 

V loňském roce, tedy po sedmdesáti jedna letech se konečně dostalo uznání hrdinům, kteří vystřelili na Heydricha. Říká se, že každý národ potřebuje své hrdiny. Když je nemá a bude je potřebovat, tak nebudou. V mém srdci proto navždy zůstanou hrdiny moji milovaní tchán a tchyně, Josef a Anna Chalupovi z Jiřic. Ti v září roku 1943 podali pomocnou ruku panu Josefu Salačovi, uprchlému trestanci z pankrácké věznice. Pan Salač odtud utekl před dalšími krutými výslechy a možným trestem smrti, kterému se vystavil za pomoc se zásobováním potravin sokolským rodinám, jejich členové byli zatčeni, trýzněni a popraveni.

 

Netradiční setkání s „Wintonovým dítětem“

Email Tisk PDF

Vedení obce Bystřice, Základní a mateřská škola Bystřice 848 a Československá obec legionářská, jednota Frýdek–Místek si v úterý 6. května připomněli 69. výročí osvobození naší vlasti besedou a položením květin u Památníku padlých ve 2. světové válce v obci. Dopolední dvouhodinová beseda s manželi Thomasem a Caroline Graumannovými v místním kině nejen zaujala, ale svou emotivností a bezprostředním autentickým vyprávěním Thomase Graumanna zanechala v žácích silný zážitek.

 

Kulaté výročí invaze

Email Tisk PDF

V pátek 6. června uplyne přesně 70 let od začátku jedné z přelomových etap celé 2. světové války. V rámci vojenské operace Overlord se tehdy na plážích severofrancouzské Normandie úspěšně vylodily jednotky spojeneckých armád, které tím otevřely očekávanou frontu i na západní straně tehdejších hranic Třetí říše.

 

Tiché hrdinství občanů Pardubicka

Email Tisk PDF

Britský letoun Halifax dopravil v noci na 29. prosince 1941 do protektorátu mimo jiné také parašutisty, skupinu Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík a radiotelegrafista Jiří Potůček), jejímž úkolem bylo navázat a udržovat spojení s Londýnem a pomáhat domácímu odboji.

 

Seskok partyzánského oddílu Dr. Miroslav Tyrš

Email Tisk PDF

Pokračování z minulého čísla

Již víme, že večer 25. října 1944 byl tento patnáctičlenný oddíl vysazen omylem letců západně od Pelhřimova, mezi obcemi Lipice, Bitětice a Pejškov. Obě části výsadku se v temné noci nesešly a v začínajících represivních opatřeních okupačních orgánů bylo nutno nebezpečný prostor opustit.

 

 

Seskok partyzánského oddílu Dr. Miroslav Tyrš

Email Tisk PDF

Na žádost československé vlády v Londýně a moskevského vedení KSČ byla ze Sovětského svazu v roce 1944 vyslána řada skupin partyzánských organizátorů na území bývalého Československa, nejdříve na Zakarpatskou Ukrajinu a na Slovensko. S postupem fronty byly připraveny skupiny na pomoc partyzánskému hnutí v českých zemích.

 

 

Kdo zasáhl křižník Prinz Eugen?

Email Tisk PDF

 

V druhé polovině března 1941 se francouzský přístav Brest na západním pobřeží Bretaňského poloostrova stal útočištěm pro dvojici německých sesterských bitevních lodí Gneisenau a Scharnhorst. Ty zde zakotvily 22. března po zakončení úspěšné operace „Berlin“, kdy během šedesátidenní plavby v Atlantiku potopily celkem 22 obchodních lodí o výtlaku 113 690 brutto registrovaných tun.

 
Strana 7 z 9

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!