Nacházíte se zde: Úvod - Události
18.10.2021
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Události

Poslední boj sedmi statečných

Email Tisk PDF

Byl červen 1942. Represe na území protektorátu Čechy a Morava se stupňovaly, avšak díky úžasné odbojové síti se parašutistům, kteří se 27. května postavili  na odpor zastupujícímu říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi, dařilo stále unikat. Po výměně několika úkrytů se postupně sedm statečných sešlo v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2. Prý zbývaly hodiny, než bylo plánováno je tajně dopravit mimo Prahu. Možná by přežili, možná, kdo ví. Nestalo se tak – do hry vstoupil ten osmý – a zradil.

 

 

Atentát

Email Tisk PDF

Před 74 lety připravila a uskutečnila skupina mladých mužů, příslušníků československých paradesantních skupin vycvičených ve Velké Británii, ve spolupráci s příslušníky domácího odboje čin, který svým věhlasem daleko přesáhl hranice tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava – vojenskou likvidaci zastupujícího říšského protektora, generála policie a SS, třetího muže Velkoněmecké říše Reinharda Heydricha. Tento čin přinesl velké oběti na straně jedné, ale také změnil postoj západních spojenců k Mnichovské dohodě. Právě jsme na tento ojedinělý odbojový čin, největší v celé okupované Evropě, hrdí.

 

Přednášky Masarykovy společnosti

Email Tisk PDF

Masarykova společnost vás zve na tradiční přednáškové a diskusní podvečery.

čtvrtek 14. dubna 2016

Téma: Osobnost T. G. Masaryka z pohledu muzejní prezentace
Přednášející: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

čtvrtek 19. května 2016

Téma: 700 let od narození Karla IV.

čtvrtek 16. června 2016

Téma: Parlamentní volby v Československu roku 1946 v souvilostech
Přednášející: Doc. Eva Broklová, DrSc. 

Místo konání: zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, vchod C - nádvoří, 3. patro 

Více informací: www.masarykovaspolecnost.cz

 

Český patriot - ocenění českých vlastenců

Email Tisk PDF

V pátek 29. 1. 2016 převzali čeští vlastenci Ceny Český patriot 2015. Soudě podle medií, vlastenectví dnes není tahákem. Ač se mnozí politici a novináři zaštiťují různými slovy o národu a vlasti, lidé, kterým na tom opravdu záleží, nejsou nejen v centru pozornosti, ale vypadá to, že nestojí ani za povšimnutí. Jak jinak si vysvětlit, že tato událost, o níž byla zpráva rozeslána všem celostátním deníkům i některým regionálním, ale také všem televizím, vJe velmi věrným učitelem. Mezi jeho studenty jsou studenti, kteří tráví svůj volný čas v počítačových hrách a hrách v online kasinech. Mezi studenty ze Švýcarska je oblíbený portál Resuko. Pokud to neovlivní jejich akademický výkon, pak to není zakázáno.četně veřejnoprávní, a veřejnoprávnímu rozhlasu, neprojevila o tyto osobnosti žádný zájem. Zato jsme se mohli v hlavních zprávách různých televizí dozvědět cosi o zvířátcích, jejich plození, růstu či úhynu, haváriích aut či vlaků, politických excesech a některé naprosto nepodstatné informace o zločineckých „celebritách“ – zřejmě mají tyto informace větší „zpravodajskou“ hodnotu – nebo jen sledovanost?

Osobnosti, které byly oceněny, totiž nejsou celebrity v dnešním slova smyslu – postrádají smysl pro exhibici a sebepropagaci.  Jsou to pracovití skromní lidé, kteří často neměli či nemají lehký život. Nechlubí se tím, co dělají, co zažili, jak jim kdo ublížil. Dělají to, co je potřebné, a investují do své dobrovolné práce i své vlastní finanční prostředky. Na rozdíl od většiny manažerů a (jak se říká - finančně zdravých) firem s českým vedením či českým majitelem, kteří na projekty pro vlast nedají většinou ani pověstný „pětník“. I když – jak je vidět v závěru, výjimky existují, bohužel, je jich katastrofálně málo.

 

Premiéra se vydařila

Email Tisk PDF

Literární soutěž Martina Ševely ve výsledcích

Ve druhém čísle Historického kaleidoskopu roku 2015 byl vyhlášen první ročník literární a výtvarné soutěže Martina Ševely. Byla určena pro žáky druhého stupně základních škol. Hlavním tématem byl Internační tábor Svatobořice, který byl v této obci v letech 1942–45. Válečné téma, které je v povědomí starších obyvatel v obci i v blízkém okolí z období kruté heydrichiády, zaujalo nejen žáky místní školy. Zúčastnily se čtyři desítky soutěžících z celé Moravy. Nepochybně k tomu přispěla i další podtémata, která soutěžící využili. Ukázalo se, že i v jiných regionech byla řada válečných krutostí, na které se zapomíná, a na které se musí upozornit alespoň tím, že se o nich napsalo. Zároveň je třeba připomenout i přínos prací k obohacení regionálních dějin v rámci paměti národa. Zde vynikla především práce žáků Josefa Paličky, Pavla Pěčonka a Lukáše Marka ze Základní školy v OstravěStará Bělá, kteří podkladem vypracovaným mnohdy přímo na místě události a poté zaslaným do této soutěže přispěli v doplnění mapování desítek jmen popravených odbojářů v bydlišti. Na jejich základě pak byly doplněny pamětní desky popravených vlastenců. Nelze se tedy divit, že obdrželi CENU hodnotící poroty, stejně tak jako jedenáctiletá Anna Maxová z Brna, která přinesla válečné vypravování z rodiny. Její práce rovněž přináší nová sdělení a vlastní postřehy pisatelky. V kategorii próza musela porota hodnocení prací rozdělit na práce kolektivní a práce jednotlivců. Hned v úvodu je třeba říci, že práce jednotlivců vykazovaly větší preciznost. V kolektivních naopak mnohde chyběla větší ctižádost po co nejlepším zpracování, ať už jazykovém či obsahovém.

 

Pamětní deska na Masarykově nádraží v Praze

Email Tisk PDF

Pamětní deska Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938, v souvislosti s událostmi kolem podpisu Mnichovské dohody z našeho pohraničí sudetoněmeckými henleinovci, byla odhalena na Masarykově nádraží v Praze 12. listopadu 2015.

 

Válečného hrdinu z Třince ocenili in memoriam

Email Tisk PDF

V obřadní síni třinecké radnice se 12. listopadu 2015 konal slavnostní ceremoniál, na kterém bylo uděleno čestné občanství in memoriam plukovníku Arnoštu Steinerovi. Od narození třineckého rodáka a hrdiny druhé světové války letos uplynulo sto let.

 

Mobilizace 1938

Email Tisk PDF

Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 a v tento den vstoupila republika Československá do branné pohotovosti. Opis vládní vyhlášky: dle č.183/1938 Sb.z. a n. ze dne 23. září 1938, o vstupu státu do branné pohotovosti (mobilizace) Vláda republiky Československé vyhlašuje podle §57. odst.1 a 3 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla nařízena presidentem republiky podle §23. branného zákona mobilisace, za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti. Jan Syrový v.r.

 

Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF

Email Tisk PDF

Před 75 lety vznikly tři československé perutě v RAF – dvě stíhací, jedna bombardovací. Toto výročí připomíná mezinárodní putovní výstava, jejíž kopie je až do 13. září ke zhlédnutí v Moravském zemském muzeu v Brně, Zelný trh 8.

 

NA ZBOROVSKÝCH PLÁNÍCH

Email Tisk PDF

„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte, vy se nikdy více, domů nevrátíte…“

 (začátek refrénu písně, složené na počest zborovských bojovníků písničkářem Karlem Hašlerem)

 2. července 1917 ve tři hodiny ráno na rakousko-ruské frontě poblíž ukrajinského městečka Zborov příslušníci střelecké brigády československých legií provedli poslední průzkum bojem. Z něj přivedli do zajetí rakouskou polní stráž, shodou okolností složenou z Čechů, kteří sloužili v rakouském pluku známých „pětatřicátníků“ z Plzně. O šest hodin později začal prudký útok našich legionářů na tři řady rakouských zákopů, v nichž s velmi dobrou výzbrojí stála čtyřnásobná přesila. Tímto bojem vyvrcholila několikadenní ruská ofenzíva.

 
Strana 4 z 9

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!