Historicky Kaleidoskop Časopis Historický kaleidoskop se zabývá především historií 20. století, zvláště českou a slovenskou http://www.historickykaleidoskop.cz/ Wed, 24 May 2017 04:12:45 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Statečný lékárník http://www.historickykaleidoskop.cz/pameti/statecny-lekarnik.html http://www.historickykaleidoskop.cz/pameti/statecny-lekarnik.html 02 moravec lekarna20. dubna 1942 byl Gestapem zatčen čáslavský lékárník Václav Moravec, bratr gen. Františka Moravce, jednoho z těch, kteří byli v centru dění při přípravách atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O statečnosti svého dědečka a dalších čáslavských spoluobčanů jsme si popovídali s jeho vnučkou, paní Martou Šenkapounovou.

 

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Sun, 07 May 2017 12:00:28 +0000
Pražské povstání - největší bitva novodobých českých dějin http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/prazske-povstani-nejvetsi-bitva-novodobych-ceskych-dejin.html http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/prazske-povstani-nejvetsi-bitva-novodobych-ceskych-dejin.html 057 barikada terronskaMálokdo z nás je schopen si vůbec uvědomit, že boje na pražských barikádách před šedesáti lety jsou v moderních českých dějinách největším bojovým vystoupením Čechů. Pražské povstání v květnu 1945 neporazili nacisté a na rozdíl od Varšavy jej nemohli z mnoha důvodů nechat vykrvácet ani sovětští stalinisté, kteří naopak svou mistrnou demagogií přesvědčili důvěřivé americké politiky a generály, že obsazení Prahy "eto jejich dělo". Přesto bylo povstání v průběhu šedesáti let hned několikrát opakovaně poraženo – samými Čechy!

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Thu, 04 May 2017 12:45:17 +0000
Kalendárium první světové války – 1. čtvrtletí 2017 http://www.historickykaleidoskop.cz/kalendarium/kalendarium-prvni-svetove-valky-1.-ctvrtleti-2017.html http://www.historickykaleidoskop.cz/kalendarium/kalendarium-prvni-svetove-valky-1.-ctvrtleti-2017.html

Vojska Ada CiganlijaPočátkem roku byl v Rusku zformován 1. jihoslovanský prapor, který byl následně transportován po železnici do Murmaňska a poté francouzskou lodí do Evropy. Jeho cesta skončila 19. března 1917 v Soluni, kde byl přiřazen k 7. srbskému pluku krále Petra. Ze sboru bylo, na zásah ruských orgánů, povoleno odejít nespokojeným vojákům. Mezi ně patřila i značná část Čechů, z nichž většina se stala příslušníky srbské armády v naději, že se v rámci ní bude tvořit samostatná česká jednotka, což se však nestalo. Ze srbské armády však neodcházeli ve zlém. V jednom z posledních rozkazů vyjádřil velitel srbského sboru českým dobrovolcům díky za vykonané služby a popřál jim hodně štěstí v řadách čs. armády. I vojáci samotní si na tento sbor odnášeli dobré vzpomínky, bylo to tím, že Srbové jim byli vděčni za přinášené oběti a nehleděli na ně jako na dobrodruhy s nepochopitelnou motivací k boji proti vlastním krajanům. Někteří Češi odešli ze srbského sboru ještě následně při jeho průjezdu Francií a přidali se k tam vznikajícím legiím.

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Thu, 04 May 2017 11:31:43 +0000
Brigádní generál JOSEF ERET http://www.historickykaleidoskop.cz/osobnosti/brigadni-general-josef-eret.html http://www.historickykaleidoskop.cz/osobnosti/brigadni-general-josef-eret.html eret15. března jsme si připomněli nejen smutné výročí okupace českých zemí nacistickým Německem, ale také den, kdy zemřel brigádní generál Josef Eret, bývalý velitel jindřichohradeckého Pěšího pluku 29.

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 16:50:11 +0000
Kolem Ypres z pohledu pěšáka http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-svetem/kolem-ypres-z-pohledu-pesaka.html http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-svetem/kolem-ypres-z-pohledu-pesaka.html 06 toulky ypresNápad to byl dobrý. Vymysleli jsme trasu kolem Ypres, kterou jsme chtěli projet na motorce a spojit místa již známá s novými, která jsme doposud neviděli. Avšak poslední hurikán, který řádil ve Spojených státech, měl dlouhé prsty a nárazový vítr o rychlosti přes 100 km/hod nevěstil nic dobrého pro výlet na motorce.  Co teď?

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 16:35:56 +0000
Hředle http://www.historickykaleidoskop.cz/pameti/hredle.html http://www.historickykaleidoskop.cz/pameti/hredle.html 01 vzpominka hredlePři pátrání v rodinné genealogii předků mého otce jsem se zcela náhodou dostal přes královéhradecké mýdlo k iniciátorovi založení Svazu lyžařů Království českého. Další léta běžela přes násilnou rekatolizaci, z které bylo u nás tak dobře čerpáno po roce 1948. Pomocí přátel a historické literatury jsem pokračoval až k poctě udělené Maxmiliánem II. ve čtvrtek dne 29. 5. 1571 na Pražském hradě. To je na straně jedné, pro duši potěšující, ale dnes zanedbatelné. Červená niť vedla ale dál. Na straně druhé jsem došel v mužské linii přes Cerhovice a Líšnou do Hředel  roku 1633 k Mikuláši Srpovi.

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 16:19:31 +0000
Svátky jara http://www.historickykaleidoskop.cz/gastronomie/svatky-jara.html http://www.historickykaleidoskop.cz/gastronomie/svatky-jara.html 05 kulin kaleidVelikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování, které se událo kolem roku 30 či 33. V naší křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíce březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na velkou noc, během níž nastalo vzkříšení Ježíše Krista.

 

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 15:57:03 +0000
Jan Štainbruch: Čest a sláva námořníků http://www.historickykaleidoskop.cz/knihovnicka/jan-stainbruch-cest-a-slava-namorniku.html http://www.historickykaleidoskop.cz/knihovnicka/jan-stainbruch-cest-a-slava-namorniku.html cest a slava namornikuMalá knížečka Čest a sláva námořníků vznikla vlastně náhodně – jako dárek pro otce. Jsou to vzpomínky na autorova dědečka – námořníka a korzára, kterého na moři zastihla 1. světová válka.

]]> redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 15:52:29 +0000 Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích http://www.historickykaleidoskop.cz/knihovnicka/vedci-vynalezci-a-podnikatele-v-ceskych-zemich.html http://www.historickykaleidoskop.cz/knihovnicka/vedci-vynalezci-a-podnikatele-v-ceskych-zemich.html 88346 large defaultPřed několika dny jsem se dozvěděla o jednom úžasném českém vynálezci, jehož život skončil na popravišti nacistické moci. Představte si, že již v roce 1942 podal žádost o patent na vynález zvukových novin a knih.

]]>
redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Mon, 17 Apr 2017 15:48:04 +0000
Nová Evropa s omezeným americkým vlivem http://www.historickykaleidoskop.cz/komentare/nova-evropa-s-omezenym-americkym-vlivem.html http://www.historickykaleidoskop.cz/komentare/nova-evropa-s-omezenym-americkym-vlivem.html Trumpem pokračuje proces, který už začal Obama, umenšovat výdaje na americký vliv ve světě. Je to proces, který je přirozený a jednou musel přijít. Zdržovaly jej určité okolnosti, jako byl třeba dovoz arabské nafty, který musel být zajištěn i mocensky, závazky v NATO a boj proti terorismu.

]]> redakce@historickykaleidoskop.cz (Jindra Svitáková) frontpage Tue, 04 Apr 2017 08:31:58 +0000