Nacházíte se zde: Úvod - Příběhy
26.06.2017
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Příběhy

Vojenská topografie

Email Tisk PDF

TopografieNauku o terénu přednášel v hranické Vojenské akademii štábní kapitán Jalovec. Byl na slovo vzatým specialistou a o jeho odborných kvalitách svědčila řada vědeckých prací z oboru geodézie, kartografie a samozřejmě vojenské topografie.

 

Murári

Email Tisk PDF

MurariPoručík Řanda je mladým, ale zkušeným velitelem dělostřelecké baterie. Brány Vojenské akademie opustil před třemi roky a od té doby už vychoval dva ročníky dělostřelců. Proto se rozhodl velitel pluku ustanovit ho do funkce velitele odloučené baterie ve Mšeném u Budyně nad Ohří.

 

 

Lesáci v sedlech

Email Tisk PDF

Od nepaměti panovalo v Hranicích na Moravě nepřátelství mezi vojenskými akademiky a posluchači Střední lesnické školy. Nespočetné šarvátky končily zpravidla vítězstvím vojáků, kteří měli nespornou výhodu v tom, že byli cvičeni bývalými britskými příslušníky Commandos v boji zblízka, tichém zabíjení a podobných roztomilostech poválečného mírového života.

 

Návrat ke kořenům

Email Tisk PDF

Označení „sedlák“ se po roce 1948 stalo naprosto hanlivé a v dalších desetiletích téměř z našeho slovníku vymizelo. Ačkoliv na rolnickém stavu stál náš venkov a výživa našeho obyvatelstva, likvidace těchto obyvatel nebrala konce. Budoucnost našeho venkova spočívala ve združstevnění, kolektivizaci a ve velkých státních statcích. Svobodný rolník, který dříve podle svého rozumu a své vůle hospodařil na vlastní půdě, se násilím změnil v zemědělského dělníka. Rodový vztah k půdě, ono citové pouto k zemědělské práci, které děd předával ze syna na vnuka, se zcela vytratilo.

 

Vzpomínky na osmašedesátý

Email Tisk PDF

V létě 1968 mi bylo 11 let. Právě jsem ukončila pátou třídu v naší  dvoutřídce. Prožívali jsme docela normální léto, tak jako mnoho dalších vesnických dětí, a neměly jsme o Pražském jaru ani ponětí. Ten srpnový týden u nás byla na návštěvě sestřenice. Pamatuji si ten den, jako by to bylo včera. Ještě jsme se povalovaly v pyžamech na postelích a řešily své důležité holčičí problémy, když přišla maminka z nákupu s očima plnýma slz a řekla nám: „Holky, asi bude válka!“

 

První vánoční dárek

Email Tisk PDF

Bylo to v zimě a na hoře Olivetské bylo strašlivé chladno. Přes úzkou rozsedlinu údolí Kedron vanul pach kouře, kadidla a hořících obětin z jeruzalémského chrámu a mísil se s vůní terpentýnové pryskyřice stromů rostoucích na svazcích hory. Na otevřeném svahu, jen malý kus cesty pod vesnicí Betpagé, spala obrovská obchodní karavana patřící Patrosovi z Palmyry.

 

TENKRÁT V LISTOPADU… (1989)

Email Tisk PDF

Při příležitosti 50. výročí událostí 17. listopadu 1939 a mezinárodního dne studentstva udělil Mezinárodní svaz studentstva se sídlem v Praze Zlatou medaili 17. listopadu generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloušovi Jakešovi za jeho osobní přínos k pokrokovým přeměnám v Československu. 

Při příležitosti 50. výročí událostí 17. listopadu a mezinárodního dne studentstva přijal člen předsednictva ÚV KSČ, vedoucí tajemník MV KSČ a předseda MV NF Miroslav Štěpán studenty z pražských vysokých škol. 

17. listopadu 1989 byla pokojná manifestace studentů a Pražanů ve večerních hodinách brutálně zmasakrovaná na Národní třídě a v Mikulandské ulici.

 

NA NÁMĚSTÍ MÍRU SE STŘÍLÍ?! (1969)

Email Tisk PDF

Ráda bych se seznámila s příslušníky „Páté roty“, kteří  v nočních hodinách dne 21. srpna 1969 přepadali pokojné chodce na rohu Americké ulice u náměstí Míru v Praze. Té noci se na náměstí Míru střílelo.

 

NEJVĚTŠÍ PRÙŠVIHÁŘ C. K. ARMÁDY

Email Tisk PDF

Císař František Josef si na svoji armádu potrpěl, vždyť to byla hlavní opora monarchie. Většina z několika desítek tisíc aktivních důstojníků opravdu poctivě sloužila, mnozí byli výbornými odborníky, ale  vyskytli se  i notoričtí průšviháři.

 

Komunistický 1. máj v Praze 1989

Email Tisk PDF

Moje politická orientace se úspěšně vyvíjela od útlého dětství. Nikdy jsem netoužila se zúčastnit 1. máje, ani jako dítě školou povinné. Nic mě ven netáhlo, byl to proradný komunistický svátek.      Jednou na základní škole jsem se však přece jen vydala ze zvědavosti podívat, co se u naší školy  děje, ale nějaký spolužák mě na uvítanou postříkal sovětskou voňavkou, která strašně páchla. Tak jsem se vydala zneuctěná zpátky domů a Děde se mi smál. Na gymnáziu jsem na 1. máj – lásky čas už chodila vždycky se spolužáky na lodičky na Vltavu.

 
Strana 1 z 4

Naše projekty

PODPOŘTE NÁS, PROSÍM 

Podpořte prosím vydávání
Historického  kaleidoskopu

 

 

125x125

 

Akce

symb11


HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Hledáme spolupracovníky, kteří se chtějí podílet na tvorbě jedinečného historického magazínu a dalších projektů Centra české historie. Bližší informace: ing. J. Houška, tel. 603 548 872, e-mail: jhouska/@/ceskatrikolora.cz


 


O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624