Nacházíte se zde: Úvod - Kalendárium - Pozvánka na Hovory o české historii
18.10.2021
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Pozvánka na Hovory o české historii

Email Tisk PDF

Centrum české historie vás zve na tematické podvečery Cesty do minulosti v Praze 6. Na příjemných setkáních, která byla zahájena v říjnu letošního roku a budou pokračovat v dalších týdnech, se můžete setkat s pamětníky, historiky, badateli a s dalšími osobnostmi, které budou vyprávět příběhy z českých dějin. Až do prosince letošního roku se setkání budou konat ve společenském sále úřadu městské části Praha 6 v tzv. Skleněném paláci, nám. Svobody 1, a to vždy od 18.00 hodin.

Program na zbývající část letošního roku:

25. 11. 2015 – Češi v I. světové válce

Host: PhDr. Zbyněk M. Duda, historik, spisovatel

Budete sledovat životní příběhy českých vojáků, důstojníků a občanů, kteří ještě před Velkou válkou působili a pracovali téměř po celé Evropě. Většina z těchto občanů habsburské monarchie byla příslušníky c. a k. rakousko-uherské branné moci a ještě hluboko před válkou byla usazena v carském Rusku a ve Francii. Když válka vypukla, odmítli z vlasteneckých pohnutek vykonat brannou povinnost a habsburské monarchii vypověděli svůj vlastní boj tím, že dobrovolně vstupovali do zahraničních armád ve Francii, Srbsku, Rumunsku, Itálii, Rusku a Spojených státech amerických. Vedle československých legií, bojujících na straně Dohodových mocností, nesmíme zapomínat na statečný zápas Čechů, Moravanů a Slezanů v armádách Centrálních mocností. V průběhu 1. světové války se na frontách setkávali příslušníci c. a k. rakousko-uherské armády - se svými dědy, otci, bratry, strýci, bratranci a přáteli, kteří pod černožlutými prapory nejednou srdnatě bojovali proti svým bývalým druhům, přičemž právě oni v těžkých bojích nejvíce nasazovali své životy ve jménu vojenské cti, statečnosti a věrnosti. Plnili pouze svou občanskou povinnost podle platných zákonů a vojenské přísahy – a za své ideály, tužby a monarchistické přesvědčení – přinášeli také mimořádně velké oběti.

2. 12. 2015 – Past na Josefa Balabána

Host: PaedDr. Jindřich Marek, VHÚ, historik, spisovatel

Tři králové – odbojová skupina Obrany národa, tvořená  pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem Morávkem. Hlavním těžištěm skupiny byla zpravodajská činnost. Zprávy, které z různých zdrojů získávali, sestavoval a koncipoval Balabán, a byly odesílány prostřednictvím vysílaček do Londýna. Souběžně se sběrem informací zajišťovala skupina i bezpečnostní službu a odhalování konfidentů a donašečů gestapa z řad obyvatelstva. Další z činností skupiny bylo obstarávání zbraní pro ON a trhavin pro vlastní diverzní činnost. Josef Balabán byl zatčen v dubnu 1941 na rohu nynější Studentské a Evropské ulice a 3. října 1941 byl popraven v Ruzyni jako první z odbojové skupiny Tři králové.  Dozvíte se nejen osudy legendárních Tří králů, ale i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje, z nichž někteří válku přežili.

9. 12. 2015 – Vánoční tajemství

Host: PhDr. Valburga Vavřinová, historička, památkářka, spisovatelka

Víte, z čeho pochází název Vánoce a s jakými zvyky a pověrami se pojí tyto sváteční dny i předvánoční čas? Nebo kdy vznikly jesličky a od kterého století se pekla vánočka? Staré české zvyky a obyčeje, zvyky v jiných zemích a jejich původ vám objasní historička, která o této tématice napsala velmi zajímavou publikaci, a určitě se dozvíte mnoho nového, co může obohatit krásu vašich Vánoc.

 

Naši hosté nebudou jen vyprávět, budete se moci ptát a povídat si s nimi. Součástí večerů budou také další aktivity a překvapení, jako například putovní výstavy, křty nových knih a na závěr si domů odnesete vždy malý dárek.

Tento projekt byl podpořen Městskou částí Praha 6 

 

 

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!