Klub vojenské historie Opava

Tisk

Klub vojenské historie Opava je občanským sdružením a vznikl v roce 1995. Hlavním smyslem činnosti bylo od počátku podporovat kladné tradice naší armády, zejména v návaznosti na období tzv. první republiky.

Těžištěm činnosti klubu je v současné době  rekonstrukce pěchotních srubů v prostoru Opavy-Milostovic. Konkrétně se jedná o soubor tří těžkých pěchotních srubů OP S 25 U Trigonometru , OP S 26 Milostovice, OP S 27 Paletovo pole a tří lehkých objektů vz. 37, tzv. řopíků.
Prvně jmenovaný srub je muzejně opravován do podoby roku 1938, kdy měl plnit důležitý úkol při obraně naší republiky. Vybaveny jsou také dva lehké objekty. Zbývající stavby jsou pro svou jedinečnou zachovalost zakonzervovány a přístupné na povrchu.
Za dobu činnosti klubu se podařilo nashromáždit veliké množství sbírkových předmětů, vážících se k vojenské historii. Srub OP 25 je dnes stylově vybaven kompletní kulometnou výzbrojí, ubikacemi, místností telefonisty, radiotelegrafie, strojovnou či filtrovnou. Členové klubu zde bezplatně odpracovali stovky hodin při údržbě a obnově původních systémů. V příštím roce by se měl hlavní expoziční atrakcí stát originální čs. pevnostní protitankový kanón Škoda, ráže 4,7 cm, číslo 207, získaný díky mezinárodní spolupráci.

Historická jednotka
V rámci KVH Opava existuje  historická jednotka, která byla založena zároveň s klubem. V současné době má asi dvě desítky členů a aktivně se účastní vzpomínkových akcí v ČR i v zahraničí již po několik let. Důraz je kladen především na významné vzpomínkové akce, související s čs. pohraničním opevněním a osvobozením naší vlasti.
Příslušníci historické jednotky prezentují:
- armádu Československé republiky 1918-1938 – Hraničářský pluk 4
- četnictvo Československé republiky 1918-1938
- 1. čs. armádního sbor v SSSR 1943-1945
- Rudou armádu 1918-1945
- ČSLA.
V neposlední řadě pořádá KVH Opava pravidelně od roku 2003 velké bojové ukázky pro nejširší veřejnost, které jsou motivovány snahou touto populární formou přiblížit návštěvníkům historii a vývoj ozbrojených složek naší republiky a velmi nesnadnou cestu našich předků ke svobodě a demokracii. Od představitelů Československé obce legionářské klub obdržel za dosud vykonanou činnost čestnou stuhu s nápisem „My svobodu vybojovali – vy ji braňte."
V prostoru areálu opevnění Opava-Milostovice pak byl nákladem KVH Opava vztyčen památník, který tvořen mramorovým kamenem, do něhož je vytesána věta: Národ, který zapomene na své tradice, zahyne – a toto motto nejlépe vystihuje smysl činnosti tohoto spolku. 

Mgr. Pavel Chráska