Vyhodnocení malé soutěže na cyrilometodějské téma

Tisk

Na otázky z malé soutěže na téma odkaz Cyrila a Metoděje odpověděla správně Markéta Pavlasová z Brna. Blahopřejeme a posíláme malý dárek.

Správné odpovědi:

ad 1 - Bohuslav Balbín

ad 2 - Česká expedice

Těšíme se s vámi  na další soutěž na téma k 95. výročí vzniku Československé republiky.

 

Rubrika Mladý vlastenec je realizována za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MSMT logotyp text RGB cz