Lenka Pecharová: Po stopách stoleté dámy

Tisk

po stopach stolete damyKnihu ke stému výročí vzniku Československa vydalo nakladatelství Portál. Kniha prochází jednotlivými roky české republiky a v každém z nich upozorňuje na zajímavosti, které se tehdy staly. Zvídavé děti se tak dozvědí nejen o základních historických událostech, ale i o českých a slovenských vědcích, vynálezech a dalších jedinečnostech, které v naší vlasti vznikly.

Napsat knihu na toto téma tak, aby jí rozuměly děti na základních školách, není nic jednoduchého. Na nové publikaci lze poznat učitelskou praxi autorky a její každodenní kontakt s žáky a studenty. Kniha je tak podána velmi srozumitelně. Události každého roku jsou srovnány chronologicky, a tak nedávají přednost větší či menší události.
Nejsou to však jen události týkající se politiky, ale odhalují také mezníky, vítězství a prohry reprezentantů a občanů Československa v různých oborech, ať již je to kultura, sport, obchodní aktivity, nebo rozvoj veřejného života, dopravy, techniky, vědy či různé rekordy, společenské události a mezinárodní ocenění pro osobnosti Československa.
Velmi pěkně jsou popsány i nejtěžší roky našeho národa, ať je to okupace českých zemí nacisty, vznik domácího i zahraničního odboje, vývoj po 2. světové válce i období normalizace po roce 1968.
Autorčino povolání se nezapře ani v drobných testech a kvízech, které některé kapitoly provázejí, a jejichž řešení se dozvíme na konci knihy. Výhodou je, že nenesou informace, obsažené v knize, ale nabádají čtenáře, pokud neví odpověď, aby sáhl po dalších zdrojích. Na konci knihy dokonce poskytuje návod na jednoduchou znalostní hru pro více hráčů.
Knihu doprovodil svými obrázky Lukáš Fibrich, a je to doprovod více než zdařilý.
Jediná vada na opravdu pěkné a poučné knize je, že autorka, ani odpovědný redaktor, nedali zřejmě knihu lektorovat, a tak v ní zůstalo několik zbytečných chyb, které se opět, tak jako to v učebnicích dějepisu a literatuře faktu bývá zvykem, stanou „pravdou“, jejíž následné vyvrácení bývá vždy velmi těžké. Jde například o neuvedení opravdového konce 1. světové války, takže se čtenář může mylně domnívat, že to bylo 28. 10. 1918, nesprávné uvedení čs. perutí RAF, špatné datum seskoku parašutistů na konci prosince 1941 s tím, že není uvedena skupina Anthropoid, neuvedení vraždy většiny lidických a ležáckých dětí a některé další nepřesnosti.

Věřím však, že správný učitel či rodič si s takovými – vzhledem k rozsahu knihy – několika drobnými nedostatky poradí a knihu využije k práci s dětmi. Význam publikace totiž není jen v prezentovaných historických událostech, ale především ukazuje, že máme být na koho a na co hrdí. A to je pro výchovu člověka a jeho sebevědomí, hrdost na jeho původ, velmi důležité.

Jindra Svitáková, foto nakl. Portál