Jan Štainbruch: Čest a sláva námořníků

Tisk

cest a slava namornikuMalá knížečka Čest a sláva námořníků vznikla vlastně náhodně – jako dárek pro otce. Jsou to vzpomínky na autorova dědečka – námořníka a korzára, kterého na moři zastihla 1. světová válka.

Následně dopsal druhou novelu Ve jménu lidu, v níž popisuje příběh strýce, odbojáře, který se za 2. světové války oženil s Němkou. Skutečná barevnost popisu neklidných válečných a poválečných let je dána především autorovými vzpomínkami na sudetský prvek, který v dobách jeho dětství dosud v pohraničí přežíval. Ani jeden z příběhů není čistou biografií. Před čtenáři se tak odvíjejí osudy obyčejných lidí, kterým neklidné dvacáté století dalo prožít neobyčejné životy.

Vydalo nakladatelství Jonathan Livingston, 2017.