Doporučujeme: Výstava s výukovým programem pro školy

Tisk

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

28. 3. - 29. 9. 2013

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

Historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu.

Obsah výstavy:

Představení obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů. 

Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře: představení umělecké a umělecko-edukační reflexe cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle a literatuře. Obsahem projektu jsou prezentace uměleckých počinů a artefaktů z jednotlivých umění. 

Ohlas cyrilometodějské tradice v lidové kultuře: v 19. století zaznamenala cyrilometodějská tradice v prostředí lidových vrstev moravského venkova, ale i města značný ohlas. Téma se odrazilo na keramice, devoční grafice a poutních tiscích. Vystavené exponáty doplní  pozoruhodné dokumentární fotografie z velehradských poutí z první třetiny 20. století. 

Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět: fotografie z rozsáhlého teritoria, které bylo v devátém a desátém století prokázaným způsobem spjato s misií Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výtvarně zpracované záběry zachycují dochované církevních památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které mají s dílem a duchovním odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich učedníků nějakou souvislost.  

Doprovodný program  

Rubrika Mladý vlastenec je realizována za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MSMT logotyp text RGB cz