Americký generál George Smith Patton je pohřben v lucemburské hlíně

Tisk

V Lucembursku je velký hřbitov amerických vojáků padlých ve druhé světové válce. A dalších 60 km od něj na sever, v lucemburském Ettelbrücku má jejich generál George Smith Patton krásnou sochu, resp. celý monument.

Jako bojující generál platil G. S. Patton v horních kruzích americké armády za rozporuplnou osobu, protože se ne vždy řídil stoprocentně vojenskými řády a nařízeními. Měl prudkou a prchlivou povahu a byl antisemita.
Jeho nejvýznamnějším vojenským úspěchem byla operace Cobra u Avranches, pak vítězný boj o francouzské město Metz, a také slavil další úspěchy při ofenzivě v Ardenách.
Při své návštěvě koncentračního tábora Buchenwald nedaleko Wýmaru  v dubnu 1945 byl tak šokován krutostí nacistů, že vydal rozkaz, aby příští den bylo donuceno 1000 obyvatelů Wýmaru projít koncentrákem, aby se seznámili  s realitou.
Byl vždy velice cílevědomý a rychlý, a tak koncem války bleskově prošel jižním Německem až do západních Čech, kde byl v Plzni ve svém postupu z politických důvodů zastaven.
Měl rád koně, a proto zachránil před sovětskými armádními složkami Lipicány, koně kteří byli soustředěni  v tehdy sudetském městečku Hostau – Hostouň v domažlickém okrese. Bylo totiž nebezpečí, když místo bylo opuštěno složkami Wehrmachtu, že pohynou hladem a žízní, anebo budou pobiti kvůli masu. Koně zachránil, ačkoliv místo bylo už obsazeno sovětskou armádou, a tak jednal proti instrukcím vrchního amerického štábu.
Po ukončení války měl znovu těžkosti se štábem, protože mu vytýkali, že jako guvernér Bavorska nezajišťuje denacifikaci jemu přiděleného prostoru dostatečně rychle. Byl odvolán a převelen do místa jménem Bad Nauheim a jeho úkolem bylo shromažďovat materiály o průběhu druhé světové války.
To shledal ponižující, pokořující a degradující. 
Zahynul 21. prosince 1945 na následky čelní srážky svého auta s americkým nákladním automobilem v Mannheimu. Následkem srážky  ochrnul na celé tělo a 21. prosince 1945 zemřel v heidelbergské nemocnici na plicní embolii. Podle přání byl pochován vedle „svých“ vojáků – v Lucembursku.

Michal Beránek, foto archiv autora