30. červen – 125. výročí narození Vladimíra Síse

Tisk

Vladimir SisČeský novinář, publicista a spisovatel, účastník prvního i druhého odboje a jedna z obětí komunistického teroru. Psal zejména pro Národní listy, byl znalcem Balkánu a překládal z bulharštiny. Za druhé světové války byl zatčen gestapem a vězněn.

Po roce 1945 pracoval jako redaktor Lidové demokracie, avšak v roce 1949 byl zatčen a v březnu 1950 byl, na základě mučením vynucených výpovědí, v politickém procesu odsouzen za velezradu k 25 letům vězení. Před procesem byl při výsleších konaných StB mučen takovým způsobem, že musel být do soudní síně nošen na nosítkách. 2. července1958 zemřel na následky krutého věznění ve věznici v Leopoldově. Byl totiž vážně nemocen, ale bylo mu přesto odepřeno lékařské ošetření. Dne 12. 4. 1969 byl posmrtně rehabilitován Nejvyšším soudem, ale až sametová revoluce přinesla také morální rehabilitaci – v roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka.