29. června – 80. výročí úmrtí Adolfa Kašpara

Tisk

A-Kaspar-BabickaKdyby už nikdy nenamaloval nic jiného, ilustrace Adolfa Kašpara k nesmrtelnému dílu české klasiky – Bbičce, zůstanou v paměti mnoha generacím. Adolf Kašpar se narodil 27. prosince 1877 v Bludově a na své výtvarné nadání upozornil již během studií na učitelském ústavu v Olomouci, poté pokračoval ve studiích na akademii v Praze. Známé jsou jeho ilustrace k Babičce Boženy Němcové, Jiráskově Filosofské historii a dalším dílům české i světové literatury. Při svém pobytu na Chodsku, kde sbíral materiál k ilustraci knihy J. Š. Baara, zemřel náhle 29. června 1934 na mrtvici během výletu k Čertovu jezeru. Je pochován na vyšehradském hřbitově v Praze.