Vojenské muzeum Králíky

Tisk

Nejsilněji opevněné území Republiky československé a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v Evropě představovala ve 30. letech 20. století oblast okolo městečka Králíky v dnešním Pardubickém kraji. Na poměrně malém prostoru se zde v letech 1935–1938 stavebním firmám vedeným Ředitelstvím opevňovacích (ŘOP) prací podařilo vybudovat 56 těžkých objektů spolu s kompletním podzemím tří dělostřeleckých tvrzí (Hůrka, Bouda, Adam).

V pěti stavebních úsecích lehkého opevnění vz. 37 se podařilo postavit 185 objektů, dva lehké objekty vz. 37 vložené mezi objekty těžkého opevnění a čtyři objekty vz. 36. Celkově se zde tedy podařilo do přerušení prací počátkem října roku 1938 stavebně dokončit 247 pevnostních objektů. Pro pevnostní jednotky nechalo ŘOP v tomto prostoru postavit troje moderní kasárna, jednu chatu pro ubytování osádek lehkých objektů vz. 36, dále dvě pevnostní silnice (pro tvrze Bouda a Adam), kilometry kabelové telefonní sítě spolu s více než stovkou kabelových objektů a kilometry překážek proti tankům a pěchotě. Je to obdivuhodné množství staveb vybudované v obtížných terénních a klimatických podmínkách, ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkém čase. Část těchto pevnostních staveb je dnes zpřístupněna veřejnosti a těší se jejímu velkému zájmu. Podrobnosti: www.kpo1938.com

 Vojenské muzeum Králíky
Svojí polohou a zaměřením představuje centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum čs. opevnění z let 1935–1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu.
V expoziční hale budí zaslouženou pozornost například ojedinělá výstava věnovaná životu a osudům významné vojenské osobnosti – armádního generála Ludvíka Krejčího, hlavního velitele mobilizované čs. branné moci v roce 1938. Výstavu tvoří unikátní dokumenty zapůjčené rodinou z jeho pozůstalosti. Z pozůstalosti je vytvořena také výstava věnovaná brigádnímu generálovi Bohuslavu Fialovi, nejbližšímu spolupracovníkovi generála Krejčího. Rozsáhlá je sbírka munice, ručních i těžkých zbraní (některé exponáty v tuzemsku unikátní), vojenské výstroje, ochranných prostředků proti bojovým a otravným látkám. Menší část těžké bojové a vojenské techniky je umístěna ve výstavní hale, převážná většina velkých exponátů se nachází na venkovních plochách areálu muzea.
V roce 2009 došlo v historii Vojenského muzea Králíky k zásadní změně. Díky získání finančního grantu z fondů Evropské unie bude realizován projekt výstavby moderního vojensko-historického muzea, které nahradí nevyhovující a rozpadající se budovy odchovny dobytka, ve kterých až dosud sídlilo a vystavovalo. Vznikne tak kvalitativně zcela jiná instituce, jejíž význam přesáhne hranice Pardubického kraje. Informace: www.armyfort.com.

Vzpomínková akce CIHELNA
Muzeum je jedním z hlavních pořadatelů akce CIHELNA. V době jejího konání se  stává hlavním zázemím pro účastníky, technickou a opravárenskou základnou pro historickou techniku a po AČR zajišťuje pro ukázky největší množství funkčních exponátů a techniky. Dobrovolní pracovníci muzea se na posledních ročnících akce CIHELNA podílejí vlastní historickou ukázkou věnovanou (díky skladbě exponátů) tématům z cvičení ČSLA.
Akce se koná každý rok koncem srpna. Je zaměřená na reenacting, living history, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Jejím cílem je připomínat skutečnost, že svobodu lze ztratil lehce, těžká je však cesta k jejímu znovunabytí. V době, kdy umírají pamětníci událostí a bojů poslední světové války, chtějí pořadatelé akce CIHELNA prostřednictvím ukázek a rekonstrukcí oživovat a přibližovat to, na co se nesmí nikdy zapomenout. Hlavním bodem programu akce CIHELNA je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak prezentace AČR, integrovaného záchranného systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Hlavním pořadatelem je město Králíky, v jehož okolí se akce odehrává,  společnost Armyfort s. r. o., provozovatel vojenského muzea a Síly podpory AČR. Akci podporuje Pardubický kraj, osobní záštitu nad ní přebírá pravidelně hejtman kraje. Svým pojetím, rozsahem, tradicí a tématy patří mezi nejvýznamnější akce tohoto zaměření. Díky prostředí a historickým reáliím je jinde ve stejném rozsahu a kvalitě neopakovatelná.

 Marek Bartoš

 

Kontakty:
Adresa: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky
Telefon: 465 632 466
Webové stránky: www.kpo1938.com, www.armyfort.com, www.akcecihelna.com 
Provozní doba: otevřeno denně kromě pondělí od 10-16 hod.
Zavřeno: 24., 25., 26., 31. prosince a 1. ledna; v zimním období s ohledem na počasí může dojít k mimořádnému uzavření muzea.