Přednášky Masarykovy společnosti

Tisk

Masarykova společnost vás zve na tradiční přednáškové a diskusní podvečery.

čtvrtek 14. dubna 2016

Téma: Osobnost T. G. Masaryka z pohledu muzejní prezentace
Přednášející: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

čtvrtek 19. května 2016

Téma: 700 let od narození Karla IV.

čtvrtek 16. června 2016

Téma: Parlamentní volby v Československu roku 1946 v souvilostech
Přednášející: Doc. Eva Broklová, DrSc. 

Místo konání: zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, vchod C - nádvoří, 3. patro 

Více informací: www.masarykovaspolecnost.cz