Nacházíte se zde: Úvod - Vojenství
25.05.2022
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

armáda

Obrana národa a únikové trasy do zahraničí

Email Tisk PDF

druhy odboj obrana narCíleným záměrem nacistického okupačního aparátu po 15. březnu 1939 bylo plné začlenění Čech a Moravy do struktur Třetí říše a omezení vazeb na sousední, dosud neokupované území Polska a Slovenska. Tento úkol nové nacistické správy byl však těžko realizovatelný, neboť za dvacet let existence Československé republiky (ale i Rakouska-Uherska) se vytvořily rozsáhlé osobní a hospodářské vazby po obou stranách nové protektorátní hranice.

 

Prokletý vynález poručíka Henryho Shrapnela

Email Tisk PDF

V letošním roce si v dějinách světového vojenství mimo řady dalších smutně proslulých výročí připomínáme rok 1787, kdy došlo v tunelech pro umístění děl na legendární britské námořní základně Gibraltar k úspěšnému předvedení a následně postupnému zavádění tehdy nového druhu dělostřelecké munice – šrapnelů – do výzbroje všech armád. Ano, řeč bude o anglickém důstojníkovi Henrym Shrapnelovi, který se svým objevem zapsal do řad významných světových vynálezců a historie válečnictví.

 

 

Lety čs. parabrigády na pomoc Slovenskému národnímu povstání

Email Tisk PDF

Pátým pokračováním píšeme o ženách 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, kterých před odletem zbývalo ještě 19. Již v minulém čísle jsme se snažili přiblížit čtenářům problematiku leteckého mostu na povstalecké území a podrobněji objasnit události.

 

 

Před odletem parabrigády na povstalecké Slovensko

Email Tisk PDF

V minulých třech číslech jsme psali o zrodu a výcviku 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR (dále 2. pdb), o jejím přidělením do zálohy velitele 1. ukrajinského frontu maršála Koněva a zasazením do těžkých bojů v Karpatsko-dukelské operaci v předhůří polských Karpat. Víme, že parabrigáda za cenu velkých ztrát úspěšně splnila bojové úkoly a účinně pomohla k průlomu nepřátelské obrany, poté se tankové sbory Rudé armády probojovaly 20. září k polskému městu Dukla. V pokračování chceme čtenářům přiblížit problematiku leteckého mostu na Slovensko, kterým byla přepravena 2. pdb a s ní námi sledovaných 13 zbývajících žen.

 

 

Jsem zpátky, moje milovaná Afriko

Email Tisk PDF

Po návratu z pozorovatelské mise v Sierra Leone jsem dlouho nemohla najít způsob začlenění se zpět do normálního života tady doma, začlenit se zpátky do společnosti, která byla na hony vzdálená tomu, kde jsem doposud žila a byla šťastná. Lidé kolem mě sice komunikovali stejným jazykem, ale já jejich problémům přesto nerozuměla.

 

Tvrz Hůrka

Email Tisk PDF

Dne 16. července 1936 zadalo Ministerstvo obrany – hlavní štáb ŘOP renomované stavební firmě Dr. Karla Skorkovského z Prahy významnou zakázku. Firma se svojí nabídkou zvítězila v neveřejném výběrovém řízení na stavbu jedné z velkých vojenských pevností, jejichž výstavba se právě v té době v Československu naplno rozbíhala.

 

 

Ženy z pomocné roty NP ve 2. čs. paradesantní brigádě

Email Tisk PDF

V předchozích číslech Kaleidoskopu 2-3 a 4/2009 jsme se zmínili o ženách z pomocné roty 2. čs. sam. paradesantní brigády v SSSR (2. pdb). Již víme, že pět z nich přiletělo v říjnu 1944 s parabrigádou na pomoc SNP a v letounech Li-2 přistávaly na letišti Tri Duby.

 

Ženy 2. čs. paradesantní brigády v Karpatsko-dukelské operaci

Email Tisk PDF

V předchozím čísle jsme se podrobněji seznámili se zrodem 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR v lednu 1944, s výcvikem a seskoky padákem. Dozvěděli jsme se o všech ženách ve 2. brigádě, kterých bylo na začátku 29. Ještě v Jefremově z nich bylo 18 odveleno (2 přibyly) a v Proskurově byly odveleny další 4 (1 přibyla). K 31. srpnu tak zbývalo v parabrigádě jen 10 žen a  dalších 9 žen bylo v přidělené pomocné rotě.  Těchto 19 žen, jejichž jména jsme uvedli, začátkem září odjíždělo do KDO s 2. čs. parabrigádou (2. pdb).

 

 

Vojenská zvířata -psi II.

Email Tisk PDF

Pes je v armádách po útočném noži druhou nejstarší používanou zbraní. Postupem času, jak se měnil způsob vedení boje a týlového zabezpečení, měnily se i požadavky na psy. Od obrovských a divokých válečných molosů vojáci upustili a raději zvolili menší, ovladatelnější a mnohem všestrannější psy. 

 

Vojenská zvířata - psi

Email Tisk PDF

Zvířata pomáhala člověku již od začátku vojenské historie s rozličnými úkoly, nosila a tahala těžké náklady, sloužila jako rychlý dopravní prostředek, válčila po boku svých pánů, střežila tábory, drtila vojáky protivníků, ale také sloužila jako živá zásoba čerstvého masa.

 
Strana 1 z 2

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!