Nacházíte se zde: Úvod - Aktuálně - Pieta za Františka Pavelku a odbojáře z Koudelova
15.08.2020
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Pieta za Františka Pavelku a odbojáře z Koudelova

Email Tisk PDF

Zádušní mše za parašutistu Františka Pavelku a jeho spolupracovníky z Koudelova – Antonína Krejčího, Františka Kalinu a Františka Gráda – se konala 11. ledna 2017 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi.

 Mši za odbojáře popravené 11. ledna 1943 v sekyrárně věznice tzv. Lidového soudního dvora v Berlíně - Plötzensee sloužil P. Mgr. Bohuslav Stařík. Zádušní mši inicioval Klub přátel a rodáků města Čáslavi spolu s historikem Vojtěchem Šustkem. Právě na přednášce doktora Vojtěcha Šustka, kterou Klub 10. listopadu loňského roku zorganizoval, padl návrh na uskutečnění mše. Mše se také zúčastnili zástupci 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Chrudimští výsadkáři, potažmo Armáda ČR, se hrdě hlásí k odkazu Františka Pavelky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o připomenutí hrdinství a statečnosti čtyř popravených, kteří ani neměli pohřeb. Alespoň částečně jsme tak splatili dluh, který máme vůči hrdinům z Koudelova, kteří padli za naši svobodu v protinacistické operaci Percentage.

 Percentage

Svobodník aspirant František Pavelka byl prvním parašutistou vysazeným v noci z 3. na 4. října 1941 v Protektorátu. Narodil se 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Byl členem Sokola a studentem místního gymnázia, po okupaci začal s odbojovou činností. Po vlně zatýkání gestapem utekl do Francie a po jejím obsazení se dostal do Anglie. Tam se přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele. Po výcviku byl vybrán k splnění akce nazvané Percentage. Cílem této akce bylo předat odboji novou radiostanici s náhradními krystaly a následné navázání radiotelegrafického spojení mezi Protektorátem a československým exilovým ústředím v Londýně. Dalším úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a poselství ministra národní obrany, generála Sergeje Ingra, pro velení odboje. Po splnění úkolů se měl Pavelka přidat k domácímu odboji. V důsledku střelby na letadlo, špatného počasí a souhry nešťastných náhod byl výsadek proveden místo v obci Hradiště u Nasavrk v Koudelově u Čáslavi, tedy o 35 kilometrů dále. Pavelka přesto navázal kontakt s vedoucími představiteli Petičního výboru Věrni zůstaneme na Chrudimsku. Byl vybaven falešnými doklady a přesunul se do Prahy.
Tuto část akce tedy přes počáteční problémy splnil. Spojení s londýnskou centrálou se mu ale navázat nepodařilo. Pavelkovi v noci po seskoku pomohli místní zemědělští dělníci František Grád, Antonín Krejčí a František Kalina. Statečnost těchto koudelovských občanů byla nezměrná. Pomohli parašutistovi, přestože věděli, jaký trest je může potkat. A potkal. Kvůli prozrazení odbojářské sítě se smyčka kolem Pavelky začala utahovat. Po první vlně zatýkání se Gestapu nešťastnou náhodou dostal do rukou dopis odbojáři Františku Buršovi. Burš dopis totiž nezničil a na základě této konspirační chyby byli zatčeni všichni tři pomocníci z Koudelova. Byli mučeni a popraveni. Také Pavelka byl zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben výslechům. Navzdory obrovské brutalitě výslechů nikoho neprozradil. Když už byl pro Gestapo bezcenný, byl vězněn na Pankráci a 5. srpna 1942 předán soudu v Berlíně, který rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině. Popel byl rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína.

Nezapomínáme

Na přednášce Vojtěcha Šustka se členové Klubu přátel a rodáků města Čáslavi, k níž nyní Koudelov patří, rozhodli, že se pokusí zorganizovat zádušní mši za koudelovské, potažmo čáslavské odbojáře. To se podařilo. Dalším přáním je, aby těmto čtyřem hrdinům z operace Percentage bylo uděleno čestné občanství Čáslavi. Zda se toto přání uskuteční, je v rukách vedení města Čáslav. Dodnes na Čáslavsku žijí potomci popravených odbojářů a jistě by je potěšilo, že se na hrdinství jejich rodičů nezapomnělo. A pro mladou generaci by to bylo připomenutí, že svoboda není zadarmo, že se za ní musí bojovat. A někdy přinést oběť nejvyšší. Tak, jak to udělali František Pavelka, František Grád, Antonín Krejčí a František Kalina. 

Text, foto a video Vladimír Havlíček

 Videa

https://www.youtube.com/watch?v=MZgz0FTaqLo

https://www.youtube.com/watch?v=4HIz9rkV6a0

 

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!