Nacházíte se zde: Úvod
25.05.2022
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Pamětní deska pro Jaroslava Míčka a Jana Heczka

Email Tisk PDF

Téměř po 70 letech byla v Bystřici vzdána pocta MUDr. Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi, kteří byli na sklonku II. světové války zákeřně zavražděni těšínským gestapem. Připomeňme stručně, k čemu před 69 lety vlastně došlo.

Jaroslav Míček a Jan Heczko byli činní v podzemním hnutí proti okupantům a do Bystřice jezdili společně z Protektorátu. V noci z 24. na 25. března 1945 se dostavili příslušníci těšínského gestapa do bytu Julie Sládeczkové, kde MUDr. Míček a Heczko nocovali. Oba byli gestapem z bytu odvlečeni k místnímu římskokatolickému kostelu a bez rozsudku na okresní silnici před budovou čp. 416 zákeřně zastřeleni.

Jeden z tehdejších vrahů, gestapák Šimon Röckel, při protokolárním výslechu řekl, že po obdržení telefonické zprávy o příchodu MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Heczka, kterou dostal od Hedviky Rakowské, to tehdy hlásil svému nadřízenému kriminálnímu sekretáři Eberlemu. Ten nařídil, aby jel do Bystřice nad Olzou s Josefem Gradlem a Karlem Eichlerem a MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Heczka odstranili. Podle výpovědi gestapáka Josefa Gradela nechali jít zadržené pár kroků před sebou a na dané znamení spustili na nic netušící oběti střelbu. Gradel ze své automatické pistole vypálil celkem pět ran. Mrtvé pak společně odtáhli za nohy na blízký hřbitov a přenechali četníkům.

Šli vzbudit hrobníka  Mrózka, kterému nařídili oba zastřelené odvézt do márnice na místním hřbitově a na zákrok německého amstkomisaře Schmitha byli ještě v noci prozatímně pohřbeni do společného hrobu.

Vrazi byli potrestáni, někteří však spravedlnosti unikli. Šimon Röckel zemřel v těšínské věznici. Hlavní líčení proti gestapáku Josefu Gradlovi se konalo před lidovým soudem v Ostravě dne 21. prosince 1945 a téhož dne odpoledne byl popraven. Proti Karlu Eichlerovi se uskutečnilo hlavní přelíčení v Českém Těšíně 4. března 1946 a po vynesení rozsudku byl téhož dne večer popraven.   

Pocta po 69 letech

Odhalení pamětní desky umístěné na  tzv. lékařském domě v Bystřici čp. 500 se uskutečnilo v neděli 28. září 2014. Zádušní mši za oba zavražděné vedl František Lízna, nositel Řádu Tomáše Garriguea Masaryka, společně s farářem Arturem Kimakem v katolickém kostele Povýšení svatého Kříže, který byl zaplněn do posledního místa. Po mši se účastníci sešli u domu čp. 500, kde páter František Lízna posvětil pamětní desku. Mezi přítomnými byli rodinní příslušníci MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Heczka, starosta obce pan Ladislav Olšar, členové ČsOL jednoty Frýdek – Místek, zástupci MSK a magistrátu Frýdku-Místku. Na 180 zúčastněných pozorně naslouchalo projevům a v mnohých případech se neubránili dojetí.

Snacha MUDr. J. Míčka paní Marie Míčková ve svém emotivním vystoupení připomněla jeho rovný charakter a to, že vždy stál na straně dobra. Odhalením pamětní desky se vrátila oběma umučeným Bystřičanům jejich důstojnost a čest.

Následně starosta obce Ladislav Olšar přítomným přečetl zdravici prezidenta ČR Miloše Zemana a exprezidenta Václava Klause. „Zoufám nad strašlivým zapomínáním naší nedávné minulosti a nad nepřetržitými pokusy o její přepisování za účelem aktuálních politických ambicí. Týká se to mnoha našich historických období, ale vyniká v tom desinterpretace  druhé světové války. Platí to všeobecně, v celé naší zemi, ale zdá se, že je to ještě silnější v našich okrajových oblastech, kde je národnostní problém ostřejší a citlivější…“ zdůraznil V. Klaus.

Starosta obce v závěru poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili: „Věřím, že se toto místo stane mementem hrůz II. světové války a oběti, které Bystřičané přinesli, si zde budeme každoročně 25. března připomínat.“

PhDr. Petr Majer, plk. v. v., foto: archiv autora


 

PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!